شرح وظایف دفتر بررسی های فنی واقتصادی

 • مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی در خصوص فناوری ها، خدمات و کاربردهای شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات جهت به روز رسانی، اصلاح و ارتقا بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
 • مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی و تدوین ضوابط حاکم بر پروانه های صادره؛
 • مطالعه و بررسی و تهیه و به روز رسانی طرح های آدرس دهی و شماره گذاری و سایر منابع محدود در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
 • مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی شبکه ها، خدمات و فناوری های نو و تدوین ضوابط و مقررات برای پذیرش، بکارگیری و توسعه آن ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور؛
 • بررسی و ارائه روش های مختلف جهت تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و به روز رسانی آن؛
 • بررسی تعرفه های خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات و تعیین سقف و کف تعرفه ها بر مبنای روش های تعرفه گذاری به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات جهت ارائه پیشنهاد به کمیسیون؛
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بازار و امکان سنجی اقتصادی و اجتماعی ارائه خدمات جدید و ارزش افزوده با توجه به نیازهای جامعه و شناسایی بازار های هدف جهت ارائه خدمات مختلف مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات؛
 • تهیه وتدوین ضوابط و مقررات در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات؛
 • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات اتصال متقابل به منظور تداوم رقابت سالم در بازار ارائه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات؛
 • تحلیل بازار و تعیین شاخص های سرمایه گذاری و ارائه روش های بهبود و افزایش سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
 • ابلاغ مصوبات کمیسیون در مورد پروانه های صادره به ذینفعان بخش جهت اجرا.

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL