شرح وظایف دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی

 • تهیه، تدوین و بازنگری طرح های جامع نظارتی در حوزه سرویس های رادیویی؛
 • بررسی نتایج حاصل از عملکرد و انعکاس آن در برنامه ها به منظور اصلاح روند پایش و بازرسی؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه اجرایی پایش طیف امواج الکترومغناطیس و بازرسی از شبکه های رادیویی؛
 • تهیه آئین نامه های نظارتی و همچنین ارزیابی عملکرد ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه های نظارت بر سرویس های رادیویی؛
 • همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین قوانین و مقررات حوزه ارایه سرویس های رادیویی؛
 • مدیریت و نظارت بر طیف و بهره برداران طیف امواج الکترومغناطیسی در چارچوب برنامه های صادره؛
 • برنامه ریزی توسعه، تجهیز و پشتیبانی فنی واحدهای تابعه منطقه ای سازمان در راستای طرح های جامع نظارت در حوزه سرویس های رادیویی؛
 • همکاری در اجرای برنامه های توسعه رادیویی شامل خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی فنی و آموزش های تخصصی؛
 • بررسی و تحلیل و ارزیابی شکایات و گزارشات واصله در زمینه سرویس های رادیویی و تطبیق آنها با دستور العمل های مربوطه؛
 • ارسال دستورات عملیاتی در خصوص پایش رادیویی به واحدهای تابعه منطقه ای سازمان حسب مورد؛
 • ارایه تحلیل در خصوص گزارش های کلان واصله از واحدهای تابعه منطقه ای سازمان به معاونت نظارت و اعمال مقررات و مشارکت و همکاری در جهت اجرای بهینه امور جاری واحدهای منطقه ای؛
 • نظارت و تحلیل داده های سالن مانیتورینگ؛
 • نظارت بر اصلاح و تکمیل بانک اطلاعاتی ایستگاه های رادیویی؛
 • تهیه اطلاعات جامع در زمینه پایش طیف فرکانسی و ارایه به مدیریت های ذیربط؛
 • نظارت بر دارندگان پروانه های تولید، ورود و خروج تجهیزات رادیویی؛
 • مشارکت در ماموریت های پایش بین المللی با هماهنگی ITU؛
 • رفع تداخلات فرکانسی پایدار اپراتورها و تداخلات بین المللی در کشور؛
 • شرکت در گروه های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه سرویس های رادیویی و شرکت در کنفرانس ملی و بین المللی مرتبط؛
 • همکاری در برگزاری سمینارها و نشست های کارشناسی در حوزه سرویس های رادیویی؛
 • نظارت و اعمال مفاد قانونی استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 و اصلاحات بعدی آن.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL