آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 18/س/95

دوشنبه 8 شهريور 1395

ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی "نوبت دوم"

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 18/س/95
ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
"نوبت دوم"
پیرو انتشار فراخوان بعمل آمده در تاریخ 06 و07 شهریورماه درخصوص آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 18/س/95 با موضوع " ساخت، اجرا، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی "بدینوسیله نوع گواهی تایید صلاحیت به شرح مندرجات ذیل تاکید و الزامی می باشد.


اشخاص حقوقی جهت شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی می بایست دارای گواهی های پدافند غیر عامل (گروه فناوری اطلاعات) و همچنین رتبه یک شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک) باشند. چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد ارزیابی کیفی را به نام گروه مشارکت مدنی ( کنسرسیوم ) در حال تشکیل خریداری نمایند و عضو پیشرو در مناقصه می بایست دارای گواهی رتبه یک شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک باشد .داوطلبان شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان WWW.CRA.IR مراجعه نمایند.


تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662529-021

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 


 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL