جلسه کمیته راهبری پروژه ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه (MNP) و تقدیر از دست اندرکاران این پروژه

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL