فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س/95

چهارشنبه 28 مهر 1395

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س/95 ایجاد سامانه اندازه گیری کیفیت خدمت(QOS) و کیفیت تجربه(QOE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات ( SL ) "نوبت دوم"

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س/95
ایجاد سامانه اندازه گیری کیفیت خدمت(QOS) و کیفیت تجربه(QOE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات ( SL )

"نوبت دوم"

به استناد مفاد تصویب نامه شماره193542ث42986ک مورخ 01/10/ 88 و پیرو انتشار فراخوان بعمل آمده در تاریخ 14 و 17 مهر ماه درخصوص فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س/95 بدینوسیله رتبه های مد نظر در بخش گواهی تایید صلاحیت با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد و برنامه زمانبندی به شرح مندرجات ذیل تاکید و الزامی می باشد.
ازاشخاص حقوقی که دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط (دارای رتبه‌ی سه (3) به بالا از شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «تولید و پشتیبانی نرم ‌افزارهای سفارش مشتری» و رتبه¬ی سه (3) به بالا از شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی») می باشند، جهت شرکت در فرآیند ارزیابی انتخاب مشاور دعوت بعمل می آید .
چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد فراخوان را به نام گروه مشارکت مدنی (کنسرسیوم) در حال تشکیل خریداری نمایند و هر یک از اعضای کنسرسیوم می بایست دارای یکی از رتبه های مد نظر در بخش گواهی های صلاحیت دار الزامی در رشته های اعلامی باشد.
ضمنا":
1. تاریخ پایان فروش اسناد ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ 95.8.8
2. تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی: تا ساعت 16:00 روز یکشنبه 95.8.16 اعلام می گردد .
لازم به ذکر است نحوه خرید اسناد به منظور شرکت در فرآیند و سایر شرایط الزامی در آگهی نوبت اول منتشر و مندرجات آن در سایت WWW.CRA.IR درج گردیده است .

داوطلبان شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان WWW.CRA.IR مراجعه نمایند.
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662526-021 و شماره فکس 89662522-021
تلفن تماس واحد فنی : 89661606-021

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 


 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL