اطلاعیه
کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 20/س/95 تحت عنوان "ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"

يكشنبه 28 آذر 1395 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL