شرح وظایف مدیریت سازمان های تخصصی بین المللی

  • نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه؛
  • برقراری تعامل، تبادل اطلاعات و هماهنگی با اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای ارتباطی و همچنین دیگر کشورها به منظور احقاق و حفظ حقوق رادیویی و ارتباطی کشور؛
  • بررسی و مطالعه موضوعات مطرح در ا جلاس ها و کنفرانس های بین المللی ITU، APT و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای ارتباطی و مقرراتی و جمع بندی نقطه نظرات سایر سازمان ها و ارگان های داخلی و تهیه اسناد جمهوری اسلامی ایران برای ارایه به کنفرانس های ذیربط؛
  • ایجاد و راهبری گروه های مطالعاتی مورد نیاز سازمان و هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف سازمان و دیگر سازمان های ذیربط در این گروه های مطالعاتی،
  • برگزاری سمینارها، کارگاه ها، دوره های آموزشی و اجلاس ها با همکاری ITU، APT و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط؛
  • انجام هماهنگی فرکانسی و ثبت بین المللی فرکانس به منظور حفظ حقوق رادیویی کشور و انجام هماهنگی های لازمه در رابطه با نقاط مداری ماهواره ای؛
  • پیگیری انجام تعهدات بین المللی کشور و حصول اطمینان از انجام تعهدات متقابل سایر کشورها در خصوص مباحث مقرراتی.

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL