شرح وظایف دفتر حقوقی

  • اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه سازمان در محاکم عمومی و انقلاب دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛
  • تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی؛
  • انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول براساس قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در این خصوص و ارایه گزارش و اطلاعات به دبیرخانه کمیسیون مربوطه؛
  • نظارت در تنظیم و تدوین و جمع آوری مجموعه مقررات موضوعه، ارایه مشاوره به دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
  • اظهار نظر مشورتی حقوقی نسبت به لوایح و تصویب نامه ها، آئین نامه های پیشنهادی سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با وظایف سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
  • حضور در جلسات شورای حل اختلاف و کلیه کمیسیون های اداری و قضایی سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی و معاضدت قضایی پرسنل؛
  • راهنمایی واحدهای سازمان در خصوص اجرای احکام صادره از مقامات صالحه و عضویت در کمیته های تخصصی سازمان و کمیسیون معاملات؛
  • اخذ و رسیدگی و انجام اقدامات در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوطه به تعهدات و قراردادهای دستگاه ذیربط در مراجع صالح؛
  • ساماندهی دعاوی، داوری ها، دفاع از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عندالزوم تهیه پیش نویس آنها.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL