شرح وظایف دفتر ریاست، روابط عمومی  و دبیرخانه کمیسیون

 • طبقه بندی، کنترل و بازبینی و ارجاع نامه ها به عنوان رئیس سازمان اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری؛
 • اعلام و ابلاغ دستورات رئیس سازمان به واحدهای تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه؛
 • تهیه و تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقات های داخلی و خارجی، دیدارها و جلسات سخنرانی رئیس سازمان و پیگیری جهت تحقق به هنگام آن؛
 • برقراری ارتباط تلفنی با واحدهای مختلف و پاسخگویی به تماس های مردمی در ارتباط با مسائل و مشکلات مربوط و ارائه راهنمایی های لازم جهت مراجعه به بخش های ذیربط؛
 • هماهنگی و تنظیم برنامه های ریاست سازمان اعم از بازدید و حضور در مراسم، همایش ها، گردهمایی ها، سفرهای داخلی و خارجی و تهیه مقدمات جلسات، همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن؛
 • انجام هماهنگی و فعالیت ها در تهیه، تنظیم و پیشنهاد درباره سیاست ها و خط مشی های کلی به منظور چگونگی ارائه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات به دبیر کمیسیون تنظیم مقررات جهت طرح در کمیسیون به منظور بررسی و تصویب آن؛
 • پیگیری مصوبات کمیسیون و ارائه گزارش به رئیس سازمان به عنوان دبیر کمیسیون؛
 • دریافت بازخورد عملکرد در سازمان و ارائه مشاوره به منظور انتصاب مدیران و مسئولان واحدها و بخش ها بر اساس نتایج حاصل؛
 • تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و نظامنامه های اجرایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و اطلاعیه های اجرایی به مدیران و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن ها؛
 • ایفای نقش سخنگویی و نمایندگی سازمان به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی و ارائه اطلاعات به آن ها؛
 • همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبر گزاری ها، مطبوعات و صداو سیما به منظور انعکاس فعالیت های سازمان؛
 • برگزاری نمایشگاه های تخصصی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای شرکت سازمان و واحدهای مربوط در نمایشگاه های مختلف؛
 • انتشار کتاب، جزوه، کاتالوگ و پوستر؛
 • تدوین و اجرای طرح های جامع افکار سنجی از کارکنان و مردم.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL