شرح وظایف دفتر برنامه، بودجه، فناوری و تحول اداری

 • مطالعه، تهیه و تدوین سند و برنامه راهبردی سازمان مشتمل بر اهداف، راهبردها، سیاست ها، شاخص های اختصاصی و برنامه های بلند مدت و عملیاتی سازمان؛
 • کنترل مستمر برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و قراردادها؛
 • تهیه و تنظیم موافقتنامه های فعالیت های هزینه ای (جاری) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای؛
 • پیگیری و اخذ تخصیص و توزیع آن بر اساس سیاست های کلان دولت، ضوابط اجرایی بودجه و قانون بودجه سنواتی؛
 • بررسی عملکرد مالی بر اساس اعتبارات مصوب و تخصیصی و ارایه گزارشات دوره ای؛
 • تهیه و تدوین شاخص های آماری سازمان، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
 • همکاری و هماهنگی و تعامل با واحدهای سازمان، اپراتورها، دستگاه های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آمار ایران به منظور مبادله اطلاعات آماری؛
 • برنامه ریزی به منظور توسعه و پشتیبانی جایگاه اینترنتی، نرم افزارهای کاربردی و تخصصی، داشبوردهای مدیریتی، ارتباطات سازمان و تجهیزات سخت افزاری و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارایه خدمات در این زمینه در راستای تحقق دولت الکترونیک؛
 • تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی و تخصصی؛
 • اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالا دستی، آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح؛
 • استقرار نظام های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحول اداری در دستگاه اجرایی؛
 • برقراری امنیت اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح؛
 • ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور؛
 • مهندسی مجدد ماموریت ها، وظایف و فرآیندهای سازمان به منظور منطقی نمودن اندازه آن برای تحقق اهداف مربوطه و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین پست های مورد نیاز؛
 • تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار دستگاه به شورای تحول اداری در جهت ارتقای بهره وری، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

 

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL