ردیف

پرسش

پاسخ

1

مهلت ارسال مدارک برای بررسی در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی تا چه تاریخی است؟

مهلت ارسال مدارک جهت بررسی در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی مصوبه 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا تاریخ 1398/04/19 تمدید شد. خبر مربوط در پایگاه اطلاع­ رسانی سازمان اطلاع­ رسانی شده است.

2

مدارک و مستندات برای درخواست پروانه اپراتور ماهواره­ای چیست؟

مستندات اشاره شده در بندهای متعدد ماده 7 و جداول مندرج در پیوست شماره یک مصوبه 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (به تفکیک اجزای تعیین شده)

3

در صورت حذف بانک­ها آیا امتیازهای جدول شماره 2 پیوست شماره 1 مصوبه تغییر می­کند؟

 

با توجه به حذف بانک­ها با استناد به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقاء نظام بانکی کشور؛ امتیازهای ردیف 2 و 3 جدول شماره 2 بازنگری شد و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع ­رسانی می­شود.

4

عدم تناسب امتیاز کنشگران مانند FCP با 3 امتیاز که تمایلی به داشتن 10 درصد سهام ندارند. تصمیمات جدید برای متناسب سازی امتیاز در جدول 3 (توانمندی­های فنی) برای دارندگان پروانهFCP، SAP و MNO چیست؟

جدول امتیازهای مربوط به حداقل توان مالی از حداقل توان فنی شرکت­های عضو کنسرسیوم از یکدیگر مستقل می­باشند و کاملا مشخص شده است که هرشرکت برابر سهم مشارکت خود در کنسرسیوم به چه میزان امکان حضور و امتیاز خواهد داشت . ضمناً امتیازهای تخصیص یافته در جداول، منتج از بررسی­ ها و مطالعات صورت گرفته در زمان تدوین مصوبه می­باشد که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تایید شده است.

5

چرا امتیازMNO با توجه به مصرف سیگنال و بزرگی برابر با 5 و امتیاز SAP با اندازه کوچکتر برابر با 6 است؟

پیشنهاد بازنگری امتیاز حضور هر یک ازکنشگران ردیف­های 2 الی 4 مندرج در جدول شماره 3 به کمیسیون برابر نظر کمیته ارزیابی ارائه می شود که پس از اخذ تایید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع ­رسانی می­شود.

6

میزان مشارکت وزارت در این طرح را با توجه به هزینه بالای این پروژه مشخص نمایید.

 

 

 

برای مشارکت بخش دولتی هیچ الزامی در مصوبه تعیین نشده است، اگرچه برابر بند 7-5 مصوبه امکان مشارکت بخش دولتی و حاکمیتی، با مجموع سهام مستقیم و یا غیرمستقیم، 20% ممکن می­باشد. لیکن تمام تلاش­ ها، بر این قرار دارد که تا حد امکان شرایط و تمهیداتی برای وارد شدگان به این حوزه، که پس از اخذ پروانه، اقدامات موثر و مورد وثوقشان به تایید وزارت رسیده­ است، فراهم شود، البته در حال حاضر تنها مرجع مقرراتی موضوع، مصوبه شماره 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

7

نحوه اعلام آمادگی چگونه است؟

متقاضیان می­بایست براساس مفاد اصول حاکم و مصوبه مذکور و بطور خاص مطابق ماده 7 مصوبه شماره 279 کمیسیون نسبت به ارسال تقاضا، مدارک مربوطه و
من­جمله اعلام رسمی و ثبتی کنسرسیوم تشکیل شده و اعضا کنسریوم و قدر سهم­ های مربوطه
و دیگر اسناد در این خصوص اقدام نمایند.

8

آیا سهم هر یک از شرکت ­کنندگان مندرج در جدول 3 را می­توان به حداقل سهام 10 درصدی تغییر داد ؟

در تدوین و تصویب مصوبه الزام شرکت­ کنندگان برای حضور به میزان خاصی از سهم بری مدنظر نبوده و لذا این موضوع از جمله موضوعاتی است که حسب توافق در کنسرسیوم­ ها قابل بررسی است

9

اعمال سقف امتیاز برای دارندگان پروانه SAP امکان مشارکت بیش از دو SAP را غیرممکن کرده است. راهکار چیست؟

امتیاز­ها با مطالعه و بررسی­ های کافی تعیین شده است که البته امتیازهای ردیف 2 و 3 جدول شماره 2 بازنگری شد و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع ­رسانی می­شود. اگرچه لازم به ذکر است که یکی از بنیان­های امتیازهای تعیین شده در جداول مذکور از آن بابت است که کنسرسیومی با قدرت هرچه بیشتر شکل گیرد.

10

در اختیار گرفتن حداقل 40% از سهام مشارکت برای کسب امتیاز فنی (حالت بهینه با 4 کنشگر در جدول 3 حاصل می­شود) که این باعث بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری برای کنشگر مالی می­شود.

هریک از کنشگران (مالی و یا فنی) سهم مربوط به خود را قاعدتاً باید پشتیبانی نمایند و بدیهی است که سهم کنشگر مالی در سرمایه آورده اش خلاصه می­شود که اگرچه برای کنشگران فنی نیز سهام مشارکتی تعیین شده است.

11

شرکت­های SAP حاضر به انتقال زیرساخت و شبکه و تجهیزات فنی به کنسرسیوم و فروش در قالب کنسرسیوم و حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت در آن نیستند.چگونه باید اقدام کرد؟

 

 

طرح تجاری هر شرکت/ کنسرسیوم به توانمندی چینش حلقه­ های اجرای موفق آن طرح باز می­گردد و ضمن یادآوری این موضوع که مسله طرح شده موضوع مرتبط به اعضا/ متقاضیان داخل کنسرسیوم است، بر این موضوع تاکید می­نماید که بازار حداقل منطقه­ای علاوه بر بازار داخلی در اختیار یک اپراتور ماهواره­ای قرار دارد و همچنین بازارهای جدید این حوزه نظیر IoT از جمله مواردی است که ورود کننده به این حوزه باید به آن بیندیشد و یقیناً صِرف توجه به بازار موجودِ از قبل، که در دست خرده فروشان این صنعت قرار دارد، نمی­تواند راهکار جلو برنده­ای باشد و در نهایت نیز چنانچه شرکت SAP یی در ذیل کنسرسیومی قرار گیرد یقیناً نفع اپراتور ماهواره­ای که SAP ذیل آن قرار دارد مورد نظر آن SAP نیز خواهد بود و لذا موضوع یک نگاه مطلق یکطرفه نمی­تواند باشد.

12

آورده کنشگران فنی و تضمین خرید پهنای باند از کنسرسیوم ظرف مدت مشخصی است که هنوز ساز و کار مشخصی برای ارائه تضامین مالی و اجرایی قابل قبول ارائه نشده است.

این موضوع و خرید پهنای باند از کنسرسیوم از جمله مواردی است که پس از پا گرفتن اپراتور ماهواره و نحوه ارائه سرویس تعیین می­شود. اینکه همواره بازار تامین نیازمندی­های خود را از بازارِ با قیمت و کیفیت مناسب تامین می­­کند از جمله مواردی است که لازم است به آن توجه شود. لیکن یکی از نگاه­های کلان در راه ­اندازی اپراتور ماهواره­ای فی الواقع تامین نیازمندی­های پهنای باند داخل از طریق اپراتور داخلی ماهواره­ای بوده و هست که در صورت عملکرد مثبت اپراتور ماهواره­ای اقدامات بعدی در این خصوص بررسی و به عمل خواهد آمد

13

در خصوص تبصره 2 ماده 4 مصوبه: در‏صورتی که شرایط تمدید پروانه وجود نداشته باشد، سازمان موظف است حداقل نه (9) ماه قبل از پایان اعتبار پروانه مراتب را به دارنده پروانه منعکس نماید. در صورت عدم اعلام به منزله موافقت با تمدید است ؟

دارنده پروانه متقاضی تمدید؛ موظف است تا در صورت عدم اعلام سازمان در مدت نه (9) ماه قبل از پایان اعتبار پروانه موارد را رسماً از سازمان استعلام نماید

14

 

در خصوص بند 6 ماده 7 مصوبه: امکان ارایه پروانه به هریک از شرکت­های عضو مشارکت مدنی وجود داشته باشد.

با توجه به آنکه ماهیت کنسرسیوم شکل گرفته شده و اعضای آن باید تا انتهای اعتبار پروانه حفظ شوند لذا ارائه پروانه به نام یکی از شرکت­های عضو کنسرسیوم ممکن نیست.

15

در خصوص بند 1 ماده 10 مصوبه: برآورد سازمان برای حجم بازار داخلی چقدر است؟

 

در زمان تدوین مصوبه شماره 279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیاز به پهنای باند حدود یک گیگاهرتز برای سال 1404 پیش بینی شده بود اما یقیناً آن شرکت مطلع می­باشد که پیش­بینی ­ها بسته به زمان و مقتضیات آن و شرایط مربوطه قابل تغییر خواهد بود.

16

در خصوص بند 3 ماده 10 مصوبه: آیا امکان ارائه پخش فراگیر در خارج از مرز کشور بدون اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح وجود دارد؟

هرگونه اقدامی در این خصوص با لحاظ پیوست امنیتی و در چارچوب­های قانونی کشور که در برگیرنده مواقع خاص نیز خواهد بود، قابل انجام است.

17

درخصوص بند 2 ماده 15 مصوبه: آیا امکان این وجود دارد که این بند شامل ارایه خدمات به مشتریان خارج از مرزهای جغرافیایی کشور نشود و شامل بند10-3 نیز نشود؟

موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طرح و پس از اخذ نظر از کمیسیون اطلاع ­رسانی می­شود.

18

جدول شماره 2 پیوست شماره 1 مصوبه: با توجه به منع قانونی بانک­ها برای بنگاه­داری جدید و همچنین شمول تحریم آن­ها؛ پیشنهاد می­شود جایگزین نمودن ارزش بازاریشرکت­های سرمایه­ گذاری داخلی و شرکت­های بورسی با حداقل 10 هزار میلیارد ریال شود.

با توجه به حذف بانک­ها با استناد به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام بانکی کشور؛ امتیازردیف 2 جدول شماره 2 بازنگری شد و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع ­رسانی می­شود.

19

آیا پروانه­ های ترانک رادیویی عمومی، FWA و پیمانکاران USO به جدول شماره 3 پیوست شماره 1 مصوبه اضافه می­شود؟

 

پیمانکاران خدمات عمومی اجباری طرف قرارداد وزارت متبوع می­باشند و براساس قرارداد و طبق نظر کارفرما امکان تغییر پیمانکار همواره محتمل است، لذا کمیته صرفاً با درخواست برای اضافه نمودن پروانه­ های ترانک رادیویی عمومی و FWA در جدول شماره 3 موافقت نمود که موارد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس خواهد شد و پس از اخذ تصمیم کمیسیون موارد اطلاع ­رسانی خواهد شد.

20

ملاک اختصاص امتیاز در تبصره 2 ذیل جدول شماره 3 پیوست مصوبه، پروانه هست یا شرکت؟

 

با استناد به تبصره 2 ذیل جدول شماره 3 ملاک اختصاص امتیاز پروانه می­باشد. لازم به توضیح است که هرکنشگری که براساس حضور از طریق هریک از ردیفهای جدول شماره 3 نسبت به کسب امتیاز مربوط به خود از آن ردیف موفق شد، آن امتیاز احراز شده برای وی درصورتی به کنشگر تخصیص می­یابد که شرط تبصره 2 ذیل جدول 3 را نیز داشته باشد و در غیر اینصورت امتیاز کنشگر به صورت خطی کسر خواهد شد.

21

در ردیف 1 جدول شماره 5 پیوست شماره 1 مصوبه آیا ملاک صورت­های مالی تلفیقی یک شرکت هست؟

شاخص صورت­ مالی مرتبط با شرکت می­باشد

*
Captcha

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL