×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه های مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل a.khanlaricra.ir برای سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی و ایمیل a.khodavirdicra.ir برای سامانه مدیریت درخواست ها مکاتبه و یا با شماره 89662683 تماس حاصل نمایید.

صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی ترانک اختصاصی

بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی ترانک اختصاصی* می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است با توجه به صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه رادیو ترانک عمومی، امکان تامین نیاز ارتباطی متقاضیان برپایی شبکه ترانک اختصاصی از طریق آن اپراتور (دارنده پروانه مذکور) میسر شده است. لذا پیشنهاد می شود قبل از ارائه درخواست برپایی شبکه رادیویی ترانک اختصاصی با انجام هماهنگی های لازم با اپراتور مربوطه نسبت به کسب آگاهی های لازم از وضعیت شبکه ترانک عمومی در محل مورد نظر و توانمندیهای ارتباطی آن شبکه اقدام نمایید.
* سیستم رادیویی ترانک، اشتراک تعداد اندکی کانال رادیویی، جهت ارتباط بین تعداد زیادی از کاربران می باشد. به همین ترتیب چندین کانال برای تعداد زیادی از کاربران اختصاص داده می شود و قسمت کنترل مرکزی با تخصیص کانالها به کاربران متقاضی، شبکه را طوری کنترل می نماید که از تمام کانالها به طور مساوی و مداوم استفاده شود و از این طریق بالاترین بهره وری ممکن از باند فرکانسی به دست می آید. در این شبکه هیچ کدام از کانالها به طور اختصاصی و دائمی به یک گروه از کاربران اختصاص نمی یابد، بلکه تمام کانالهای موجود به صورت موقت میان تمام گروههای کاربری موجود به اشتراک گذاشته خواهد شد.


تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) کلیه دارندگان پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی، در صورت نیاز به تداوم استفاده از شبکه رادیویی، باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی و یک رونوشت به اداره کل تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اقدام نمایند تا اقدامات لازم جهت تمدید پروانه صورت پذیرد. لازم به ذکر است دارنده پروانه در زمان ارائه درخواست تمدید پروانه باید تمامی قبوض صادره حق استفاده از فرکانس را پرداخت کرده و فاقد هرگونه بدهی مالی باشد. همچنین دارنده پروانه موظف است در تاریخ خاتمه اعتبار پروانه و در صورت عدم اقدام به تمدید پروانه، بلافاصله تجهیزات شبکه را خاموش نموده و ضمن جمع آوری تجهیزات، مراتب را سریعا به سازمان جهت پلمپ تجهیزات و لغو پروانه اعلام نماید. ضمنا در صورت خرید هرگونه تجهیزات رادیویی در طول مدت اعتبار پروانه، دارنده پروانه باید نسبت به ارسال تصاویر صورتجلسه های تحویل و تحول مربوطه به همراه درخواست تمدید پروانه اقدام نماید.


لغو پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. پایان اعتبار مهلت پروانه و عدم دریافت درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح؛
۳. انصراف دارنده پروانه یا انحلال شرکت (دارنده پروانه در صورت عدم نیاز به بهره برداری از شبکه و یا انحلال شرکت، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست لغو پروانه به سازمان اقدام نماید)؛
۴. تخلف دارنده پروانه و مصوبه کمیسیون فنی جهت لغو به علت تخلف؛
۵. اعلام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی) جهت لغو پروانه؛
در صورت لغو پروانه، متقاضی موظف است:
۱. حداکثر طی مدت یک ماه پس از لغو پروانه نسبت به تسویه حساب مالی در خصوص حق استفاده از فرکانس اقدام نماید.
۲. با هماهنگی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه نسبت به پلمب دستگاه های بیسیم موجود اقدام نماید.
ضمنا پس از لغو پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تاسیس پروانه مجدد پذیرفته نخواهد شد.


تغییر پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

تغییر در مفاد و یا مشخصات فنی پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. درخواست دارنده پروانه؛
۲. تغییر توسط خود سازمان بر اساس مصوبات جدید کمیسیون فنی به عللی از جمله آخرین مقررات و قوانین ملی و بین المللی و توصیه نامه ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU)؛
۳. تغییر تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی)؛
۴. تغییر مسئول شبکه رادیویی شبکه.
لازم به ذکر است:
- در صورتی که نیاز به تغییر در مشخصات فنی پروانه ( از جمله: توان، فرکانس، نوع پخش، بهره آنتن، پلاریزاسیون، پهنای باند و ...) باشد، دارنده پروانه باید ضمن اعلام دلایل توجیهی و فنی نیاز به تغییر مشخصات فنی از جمله محاسبات فنی مربوط به پوشش شبکه، فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مربوطه را تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. ارسال تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور جهت سرویس های هوانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرویس های دریایی جهت تغییر در مشخصات فنی ضروری است.
- در صورت تغییر مسئول شبکه، بالاترین مقام مسئول دارنده پروانه موظف است فورا نسبت به معرفی مسئول شبکه جدید به سازمان و تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مسئول شبکه جدید (در بخش مدارک مورد نیاز به آن اشاره شده است) اقدام نماید.
- در صورت نیاز به تغییر محل ایستگاه (ها)، باید فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مورد نظر تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی ترانک اختصاصی

۱. طرح شبکه رادیویی بر روی نقشه جغرافیایی با مشخص نمودن ناحیه سرویس ­دهی (Coverage Area & Service Area) در قطع A۴، محاسبات فنی پوشش رادیویی هر یک از ایستگاه ­های ثابت و تکرارکننده موجود (در صورت توسعه) و درخواستی به تفکیک، به ­همراه پوشش کلی به همراه مشخص نمودن نحوه برقراری و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر؛
۲-۱. محاسبات طراحی شبکه ­های رادیویی متحرک خشکی و سلولی بر مبنای توصیه نامه ITU-R Rec.P,۱۵۴۶ باشد؛
۲. ارائه دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی شامل تعداد و نوع دستگاه­ های رادیویی، تعداد فرکانس درخواستی، تعداد کل پرسنل در حال کار در هر شیفت کاری و دلایل عدم استفاده از سایر بسترهای مخابراتی؛
۲-۲. در نقشه پوشش رادیویی هر یک ایستگاه­ های ثابت و تکرارکننده ارائه پارمترهای توان، گین آنتن و ارتفاع آنتن با ارائه Legend متناظر با حساسیت ایستگاه ­های ثابت، خودرویی و دستی الزامی است.
۳. محاسبات فنی ترافیک شبکه رادیویی (ارلانگ B برای شبکه­ های متحرک خشکی و ارلانگ C برای شبکه­ های متحرک سلولی)؛
۲-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، پارمترهای اعلام شده برای میانگین بیشترین و کمتریـن زمان استفاده از شبکه رادیویی باشد؛
۳-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، میزان GOS مورد تایید نهایتاً ۵% می ­باشد و ارتباط با شبکه PSTN مورد تایید نیست؛
۴. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر(توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده )؛
۲. فرم تکمیل شده در خواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه
۳. فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۱۸) LM-FB) و CRA-FRM۰۱۹) LM-ML) و CRA-FRM۰۲۶) TRN))
۴. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)
۵. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه
۶. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM۰۲۰)
۷. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) با مهر و امضا بالاترین مقام؛
۸. تصویر اساسنامه برابر اصل شده ممهور به مهر
۹. فرم تکمیل شده مشخصات فردی اتباع بیگانه توسط مسئول شبکه، مسئول فنی بهره برداران از بیسیم به همراه تصویرگذرنامه، پروانه اقامت و پروانه کار برای هرشخص دردو نسخه (این بند در خصوص شرکتهای خارجی می باشد)
۱۰. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه
۱۱. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی)
شایان ذکر است؛ بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت، تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضاء بالاترین مقام می باشد.
ضمنا با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد, پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخگویی دائمی را دارا باشد.


تغییر مسئول شبکه

۱. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۳. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM۰۲۰)؛
۴. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۵. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ (در صورتیکه بالاترین مقام مسئول شبکه باشد)؛
۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه.

 

مدت زمان ارائه خدمت

مدت زمان ارائه خدمت ۳۰ روز کاری بدون درنظر گرفتن زمان استعلامات و تسویه حساب مالی می باشد.

هزینه ارائه خدمت

براساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.

 

سامانه مدیریت درخواست ها

ورود به سامانه

سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی

ورود به سامانه

آخرین بروز رسانی :1400/8/12

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL