شرح وظایف دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات

 • نظارت از راه نزدیک و از راه دور (برخط) بر عملکرد فعالین بخش و دارندگان پروانه های حوزه سرویس های فناوری اطلاعات در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و مصوبات کمیسیون و سایر قوانین تکلیفی و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیرمجاز و اعمال مقررات اعم از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعدات، اعمال جرائم در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به تخلفات و الزام در انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطار و یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه های بهره برداری؛
 • تهیه و تنظیم و ارزیابی برنامه های بازرسی، بازدید و پایش واحدهای منطقه ای و سایر مجریان و تائید نهایی آنها جهت اجرا و نظارت عالیه بر انجام آن و تحلیل نتایج حاصله و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف؛
 • مشارکت در تدوین قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا پیشنهاد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ابلاغ مصوبات به دارندگان پروانه و واحدهای منطقه ای؛
 • طراحی، استقرار و بهره برداری سامانه های نظارتی و توسعه، تجهیز و به روزرسانی و یکپارچه سازی آنها در حوزه فناوری اطلاعات در کل کشور و نظارت بر اجرای طرح های نظارتی؛
 • پایش دوره ای عملکرد دارندگان پروانه های فناوری اطلاعات و ارائه نتایج به مبادی ذیصلاح به منظور محاسبه و اخذ حق الامتیازها، هزینه های جبران خسارت و سایر وجوه قانونی؛
 • نظارت بر رعایت محدوده های نامگذاری دامنه ها و کدها در شبکه های فناوری اطلاعات؛
 • همکاری و شرکت در گروه های مطالعاتی و پژوهشی و کمیته های تخصصی؛
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و قوانین حمایت از استفاده کنندگان خدمات در حوزه IT، صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارایه کنندگان خدمات مخابراتی در بخش فناوری اطلاعات؛
 • تهیه، تدوین طرح های نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات و هماهنگی به منظور برنامه ریزی و اجرا جهت توسعه وظایف نظارتی در بخش پایش و بازرسی؛
 • پذیرش نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش در انجام امور نظارتی سرویس های فناوری اطلاعات؛
 • مدیریت و راهبری نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات در حوزه های ستادی و مناطق و انجام هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط؛
 • نظارت بر اعمال و اجرای صحیح دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های مصوب؛
 • پویاسازی دانش سازمان و بهینه سازی امور جاری و ارایه راه حل های خودکار و جلوگیری از تکرار رویه ها در جهت ایجاد چابکی و کارآمدی فرآیندهای نظارتی؛
 • نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط به سرویس های فناوری اطلاعات؛
 • شرکت فعال در مجامع بین المللی، منطقه ای و داخلی و ارایه کننده مطالب علمی و فنی حوزه؛
 • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی اپراتورها و ادارات کل مناطق.

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL