صدور پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
سرویس رادیوآماتوری یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور خودآموزی، ارتباط متقابل و تحقیقات فنی است که توسط آماتورها به عمل می‌آید. آماتورها، افرادی با مجوز لازم، علاقمند به فنون رادیویی، منحصرا با انگیزه شخصی و بدون هدف بهره‌گیری مالی هستند. رادیو آماتورها بسته به توانایی های خود در سه سطح درجه ۳ (مبتدی)، درجه ۲ (عمومی) و درجه ۱ (پیشرفته) قرار می گیرند.
آزمون رادیوآماتوری:
علاقه مندان به شرکت در فعالیت های رادیوآماتوری می توانند در آزمون رادیوآماتوری که توسط سازمان برگزار می شود شرکت نمایند. این آزمون در دو مرحله تئوری و عملی صورت می پذیرد.
آزمون تئوری مشتمل بر دو بخش مقرراتی و فنی به شرح زیر می باشد و از پذیرفته شدگان آزمون تئوری، آزمون عملی مخابره مورس به تعداد ۵ کلمه در دقیقه به عمل می آید.
الف) بخش مقرراتی:
قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)؛
آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)؛
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
ماده ۲۵ از کتاب مقررات رادیویی ITU.
ب)بخش فنی:
• فرستنده و گیرنده های آنالوگ؛
• انتشار امواج باند HF؛
• آنتن های سیمی؛
• روش های ارتباط آماتوری.
گواهینامه رادیوآماتوری:
دارندگان گواهینامه رادیوآماتوری با اخذ پروانه ایستگاه رادیوآماتوری حسب نوع سطح می توانند در باندهای فرکانسی رادیو آماتوری در باند HF (باندهای فرکانسی ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ مگاهرتز ) و باند فرکانسی VHF ( تکه باند فرکانسی ۱۴۶-۱۴۴ مگاهرتز ) با شرایط فنی مندرج در پروانه رادیویی صادره سازمان و رعایت مفاد مندرج در قسمت دوم آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) فعالیت نمایند.


تمدید پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
دارنده پروانه رادیوآماتوری در صورت تمایل به تمدید پروانه باید حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نماید. در غیر اینصورت سازمان مسئولیت و تعهدی مبنی بر تمدید پروانه نخواهد داشت.
هرگاه رادیوآماتور تمایل به ایجاد تغییر در پارامترهای ایستگاه باشد باید موضوع را کتبا به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی اعلام نماید و جزئیات تغییرات را شرح دهد. بدیهی است پس از اعمال تغییرات پروانه ایستگاه قبلی لغو و پروانه جدید صادر خواهد شد.
گواهینامه رادیوآماتوری:
دارندگان گواهینامه رادیوآماتوری یک ماه پیش از خاتمه اعتبار گواهینامه باید درخواست خود را بصورت کتبی به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. پس از بررسی فعالیت رادیوآماتور در مدت زمان اعتبار گواهینامه و در صورت بلامانع بودن نسبت به تمدید گواهینامه اقدام خواهد شد.
پس از صدور گواهینامه جدید از دارنده گواهینامه دعوت می شود تا شخصا به سازمان مراجعه نماید و ضمن تحویل نمودن گواهینامه قبلی، گواهینامه جدید را دریافت نماید.


لغو پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
در موارد ذیل پروانه فعالیت دارنده پروانه لغو خواهد شت:
۱. در صورت گزارش تخلف و رای کمیته رسیدگی به تخلفات؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح در هر وقت و به هر عنوان؛
۳. در صورت اتمام مدت اعتبار پروانه و عدم درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
۴. در صورت انصراف دارنده پروانه.
در صورت اعلام نظر مراجع ذی صلاح به هر علت و در هر لحظه و یا در گزارش تخلف از سوی مناطق نه گانه، دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی پروانه ایستگاه لغو خواهد داشت.
گواهینامه رادیوآماتوری:
در موارد ذیل گواهینامه رادیوآماتور لغو خواهد شت:
۱. در صورت گزارش تخلف و رای کمیته رسیدگی به تخلفات؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح در هر وقت و به هر عنوان.
در صورت اعلام نظر مراجع ذی صلاح به هر علت و در هر لحظه و یا در گزارش تخلف از سوی مناطق نه گانه، دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی گواهینامه متقاضی لغو و در صورتیکه دارنده ایستگاه رادیوآماتوری باشد، پروانه ایستگاه لغو خواهد داشت.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

صدور پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
۱. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵
۲. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از ایستگاه رادیویی رادیو آماتوری (CRA-FRM۰۳۸
۳. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاههای زمینی سرویس رادیو آماتوری (CRA-FRM۰۳۹
۴. جانمایی محل ایستگاه بر روی نقشه در قطع A۴ و با دقت کافی (کروکی).
آزمون رادیوآماتوری:
۱. تکمیل درخواست شرکت در آزمون رادیوآماتوری درجه ۳ (در این درخواست متقاضی باید نسبت به اعلام نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شماره تلفن همراه، نشانی محل سکونت، نشانی پست الکترونیکی و استان پیشنهادی برای شرکت در آزمون اقدام نماید.)؛
۲. تصویر کارت ملی؛
۳. تصویر صفحه اول شناسنامه.
۴. عکس پرسنلی (عکس باید به روز باشد و ارائه عکس های بیش از یک سال مورد تایید نمی باشد).
گواهینامه رادیوآماتوری:
۱. تصویر تمام صفحات شناسنامه؛
۲. تصویر کارت ملی؛
۳. تصویر کارت نظام وظیفه؛
۴. تصویر آخرین مدرک تحصیلی؛
۵. تصویر گذرنامه؛
۶. ۴ قطعه عکس ۴×۳ ( مربوط به سال جاری)؛
۷. گواهی عدم سوء پیشینه؛
۸. فرم مشخصات فردی (CRA-FRM۰۶۳).


تمدید پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
۱. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاههای زمینی سرویس رادیو آماتوری (CRA-FRM۰۳۹) (در صورت وجود تغییرات)؛
۲. جانمایی محل ایستگاه بر روی نقشه در قطع A۴ و با دقت کافی (کروکی) (در صورت وجود تغییرات)؛
۳. صورتجلسه بازدید از ایستگاه توسط کارشناسان منطقه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوطه.
گواهینامه رادیوآماتوری:
۱. تصویر تمام صفحات شناسنامه؛
۲. تصویر کارت ملی؛
۳. تصویر کارت نظام وظیفه؛
۴. تصویر آخرین مدرک تحصیلی؛
۵. تصویر گذرنامه؛
۶. ۴ قطعه عکس ۴×۳ ( مربوط به سال جاری)؛
۷. گواهی عدم سوء پیشینه؛
۸. فرم مشخصات فردی (CRA-FRM۰۶۳).

 

صدور پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
هزینه:
- واریز مبلغ یک هزار ریال به خزانه دولت؛
- هزینه های مربوط به حق پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲) به شرح زیر می باشد:
• حق پردازش برای هر ایستگاه فرکانس چهارصد هزار ریال در باند HF و صد هزار ریال باند فرکانسی VHF.
• حق فرکانس برای هر ایستگاه سالانه در باند فرکانسی HF، ۲۸۸ هزار ریال و در باند فرکانسی VHF، ۲۱۰ هزار ریال.
مدت زمان ارائه خدمت :
۱۵ روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)
آزمون رادیوآماتوری:
هزینه :
واریز ۵۰۰ ریال به خزانه دولت.
زمان برگزاری آزمون :
از طریق سازمان اعلام می شود.
گواهینامه رادیوآماتوری:
هزینه:
واریز ۵۰۰ ریال به خزانه دولت.
مدت زمان صدور گواهینامه :
۱۵ روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)

تمدید پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
هزینه:
- واریز مبلغ یک هزار ریال به خزانه دولت؛
- هزینه های مربوط به حق پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲) به شرح زیر می باشد:
• حق پردازش برای هر ایستگاه- فرکانس چهارصد هزار ریال در باند HF و صد هزار ریال باند فرکانسی VHF.
• حق فرکانس برای هر ایستگاه سالانه در باند فرکانسی HF، ۲۸۸ هزار ریال و در باند فرکانسی VHF، ۲۱۰ هزار ریال؛
مدت زمان ارائه خدمت:
۱۵ روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)
گواهینامه رادیوآماتوری:
هزینه:
۵۰۰ ریال
مدت زمان ارائه خدمت:
۱۵ روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)

لغو پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
مدت زمان ارائه خدمت:
یک هفته پس از ارسال درخواست.
گواهینامه رادیوآماتوری:
مدت زمان ارائه خدمت:
حداکثر سه ماه.

 

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL