×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه های مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل a.khanlaricra.ir برای سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی و ایمیل a.khodavirdicra.ir برای سامانه مدیریت درخواست ها مکاتبه و یا با شماره 89662683 تماس حاصل نمایید.

بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس ثابت برای کاربردهایی مانند لینک های رادیویی مایکروویو (به منظور انتقال داده در مناطقی که امکان دریافت سرویس از طریق سایر بسترهای مخابراتی ایجاد شده توسط اپراتورها وجود نداشته باشد) و یا تله متری (به منظور ایجاد شبکه های کنترلی و یا جمع آوری داده در اموری همچون آب، برق، نفت و گاز و …) می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.


صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی مایکروویو

مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران سرویس ثابت (Fixed Service) عبارت از یک سرویس ارتباط رادیویی بین نقاط ثابت مشخص (به صورت نقطه به نقطه (Point to Point) و یا نقطه به چند نقطه (Point to MultiPoint) ) است.
برای لینک های رادیویی مایکروویو با توجه به درخواست ارائه شده از سوی متقاضی و در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر طول لینک، نوع مدولاسیون و میزان ترافیک انتقالی، صدور پروانه در باند های فرکانسی مندرج در جدول زیر امکان پذیر می باشد.

ردیف

باند فرکانسی (GHz)

طول لینک (کیلومتر)

۱

۷ و ۸

بیش از ۴۰

۲

۱۳ و ۱۵

بین ۳۰ تا ۴۰

۳

۱۸ و ۲۳

بین ۲۰ تا ۳۰

۴

۲۶ و ۲۸

بین ۱۰ تا ۲۰

۵

۳۶ و ۳۸

کمتر از ۱۰


صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی تله متری رادیویی

مطابق طرح های فرکانسی کشور، برای کاربرد تله متری به روش تقسیم فرکانسی (FDD)، صدور پروانه در بازه فرکانسی ۴۳۰ الی ۴۳۱ مگاهرتز برای ارسال و بازه فرکانسی ۴۴۰ الی ۴۴۱ مگاهرتز برای دریافت صورت می پذیرد و برای کاربرد تله متری به روش تقسیم زمانی (TDD) صدور پروانه در بازه فرکانسی ۴۳۵ الی ۴۳۶ مگاهرتز برای ارسال و دریافت همزمان انجام می شود.


تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) کلیه دارندگان پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی، در صورت نیاز به تداوم استفاده از شبکه رادیویی، باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی و یک رونوشت به اداره کل تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اقدام نمایند تا اقدامات لازم جهت تمدید پروانه صورت پذیرد. لازم به ذکر است دارنده پروانه در زمان ارائه درخواست تمدید پروانه باید تمامی قبوض صادره حق استفاده از فرکانس را پرداخت کرده و فاقد هرگونه بدهی مالی باشد. همچنین دارنده پروانه موظف است در تاریخ خاتمه اعتبار پروانه و در صورت عدم اقدام به تمدید پروانه، بلافاصله تجهیزات شبکه را خاموش نموده و ضمن جمع آوری تجهیزات، مراتب را سریعا به سازمان جهت پلمپ تجهیزات و لغو پروانه اعلام نماید. ضمنا در صورت خرید هرگونه تجهیزات رادیویی در طول مدت اعتبار پروانه، دارنده پروانه باید نسبت به ارسال تصاویر صورتجلسه های تحویل و تحول مربوطه به همراه درخواست تمدید پروانه اقدام نماید.


لغو پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. پایان اعتبار مهلت پروانه و عدم دریافت درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح؛
۳. انصراف دارنده پروانه یا انحلال شرکت (دارنده پروانه در صورت عدم نیاز به بهره برداری از شبکه و یا انحلال شرکت، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست لغو پروانه به سازمان اقدام نماید)؛
۴. تخلف دارنده پروانه و مصوبه کمیسیون فنی جهت لغو به علت تخلف؛
۵. اعلام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی) جهت لغو پروانه؛
در صورت لغو پروانه، متقاضی موظف است:
۱. حداکثر طی مدت یک ماه پس از لغو پروانه نسبت به تسویه حساب مالی در خصوص حق استفاده از فرکانس اقدام نماید.
۲. با هماهنگی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه نسبت به پلمب دستگاه های بیسیم موجود اقدام نماید.
ضمنا پس از لغو پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تاسیس پروانه مجدد پذیرفته نخواهد شد.


تغییر پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

تغییر در مفاد و یا مشخصات فنی پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. درخواست دارنده پروانه؛
۲. تغییر توسط خود سازمان بر اساس مصوبات جدید کمیسیون فنی به عللی از جمله آخرین مقررات و قوانین ملی و بین المللی و توصیه نامه ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU)؛
۳. تغییر تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی)؛
۴. تغییر مسئول شبکه رادیویی شبکه.
لازم به ذکر است:
- در صورتی که نیاز به تغییر در مشخصات فنی پروانه ( از جمله: توان، فرکانس، نوع پخش، بهره آنتن، پلاریزاسیون، پهنای باند و ...) باشد، دارنده پروانه باید ضمن اعلام دلایل توجیهی و فنی نیاز به تغییر مشخصات فنی از جمله محاسبات فنی مربوط به پوشش شبکه، فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مربوطه را تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. ارسال تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور جهت سرویس های هوانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرویس های دریایی جهت تغییر در مشخصات فنی ضروری است.
- در صورت تغییر مسئول شبکه، بالاترین مقام مسئول دارنده پروانه موظف است فورا نسبت به معرفی مسئول شبکه جدید به سازمان و تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مسئول شبکه جدید (در بخش مدارک مورد نیاز به آن اشاره شده است) اقدام نماید.
- در صورت نیاز به تغییر محل ایستگاه (ها)، باید فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مورد نظر تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

مدارک لازم برای "صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی مایکروویو"

۱. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل:
۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت و لینک مربوطه بر حسب کیلومتر ممهور به مهر آن و امضا مسئول شبکه؛
۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افت های منظور شده ).
۲. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاه ها و آدرس مکاتبه ای؛
۳. تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱
۴. تکمیل فرم مشخصات ایستگاه های زمینی سرویس ثابت در قالب فرم CRA-FRM۰۰۳) F-FX) (ذکر کاربرهای پیشنهادی بر اساس توصیه نامه های ITU و هماهنگی با اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی)؛
تبصره: برای شبکه هایی با تعداد ایستگاه های ثابت بیشتر از ۲۰ ایستگاه تکمیل اطلاعات لینک های رادیویی نقطه به چند نقطه در سرویس ثابت (CRA-FRM۰۶۲
۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده ( در یک نسخه اصل)؛
۶. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰
۷. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۸. تهیه تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس طبق فرم نمونه (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضاء بالاترین مقام؛
۹. کاتالوگ فنی دستگاه و آنتن های مربوطه؛
۱۰. مشخص نمودن دایورسیتی هر لینک رادیویی؛
۱۱. مشخص نمودن تعداد دستگاه های بی سیم از طریق تکمیل فرم CRA-FRM۰۰۳ ؛
۱۲. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۱۳. صورتجلسه تحویل و تحول کلیه بی سیمهای موجود هر شبکه؛
۱۴. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).


مدارک لازم برای " صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی تله متری رادیویی"

۱. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل:
۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت و لینک مربوطه بر حسب کیلومتر ممهور به مهر آن و امضاء مسئول شبکه؛
۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افت های منظور شده).
۲. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاه ها و محل؛
۳. تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱
۴. فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی شبکه های موجود و درخواستی در قالب فرم مشخصات ایستگاه های زمینی سرویس ثابت در قالب فرم CRA-FRM۰۰۳) F-FX)؛
۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده ( در یک نسخه اصل)؛
۶. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰
۷. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۸. مارک، مدل، شماره سریال، فرکانس، توان و شماره مجوز هر بی سیم فرسوده (در صورت وجود)؛
۹. تصویر اساسنامه برابر اصل شده ممهور به مهر؛
۱۰. صورتجلسه تحویل و تحول کلیه بی سیمهای موجود هر شبکه؛
۱۱. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).
شایان ذکر است، بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت، تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضا بالاترین مقام می باشد.
ضمنا با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد، پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخ گویی دائمی را دارا باشد.


مدارک لازم برای " تغییر مسئول شبکه"

۱. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۳. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM۰۲۰
۴. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۵. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ (در صورتیکه بالاترین مقام مسئول شبکه باشد)؛
۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه.

 

مدت زمان ارائه خدمت

مدت زمان ارائه خدمت ۳۰ روز کاری بدون درنظر گرفتن زمان استعلامات و تسویه حساب مالی می باشد.

هزینه ارائه خدمت

هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.

 

سامانه مدیریت درخواست ها

ورود به سامانه

سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی

ورود به سامانه

آخرین بروز رسانی :1400/12/17

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL