بر اساس ماده 1 "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس ثابت برای کاربردهایی مانند لینک های رادیویی مایکروویو (به منظور انتقال داده در مناطقی که امکان دریافت سرویس از طریق سایر بسترهای مخابراتی ایجاد شده توسط اپراتورها وجود نداشته باشد) و یا تله متری (به منظور ایجاد شبکه های کنترلی و یا جمع آوری داده در اموری همچون آب، برق، نفت و گاز و …) می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود.
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ثابت نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها، تعداد فرکانس درخواستی و پهنای باند فرکانسی با اعلام باند فرکانسی پیشنهادی و دلایل انتخاب آن، نحوه ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر به همراه محاسبات فنی مربوط به ظرفیت شبکه (مطابق بند 1 مدارک لازم) را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. برای استفاده بهینه از طیف فرکانسی و جلوگیری از ارسال درخواست های غیر ضروری، لازم است متقاضیان موارد زیر را در نظر گرفته و با توجه به این موارد و کاربرد آن درخواست اولیه خود را ارسال نمایند:
1. ضرورت برقراری ارتباط رادیویی، دلایل توجیهی آن و توپولوژی شبکه درخواستی
2. مشخص نمودن موارد بهره برداری
3. عدم وجود هرگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر از جمله فیبر نوری
لازم به ذکر است به منظور برپایی شبکه رادیویی در تکه باندهای فرکانسی ۲۴۰۰ الی ۲۴۸۳/۵ مگاهرتز و ۵۷۲۵ الی ۵۸۵۰ مگاهرتز و 24 گیگاهرتز، متقاضیان باید نسبت به ارائه درخواست به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه گانه سازمان اقدام نمایند؛
ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی با توجه به مقررات رادیویی کشور و پرداخت هزینه حق پردازش درخواست، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی و سیاست های مدیریت طیف مورد تحلیل کارشناسی قرارگرفته و در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی باشد، جهت بررسی واعلام نظر نهایی به کمیسیون فنی ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) ارسال می گردد؛
ج) براساس رویه ها و بندهای مصوب کمیسیون فنی، اقدامات بعدی جهت اعلام کتبی موافقت و مفاد کمیسیون فنی به متقاضی و درخواست مدارک تکمیلی از متقاضی و یا اعلام کتبی عدم موافقت کمیسیون با درخواست مطرح شده صورت خواهد پذیرفت.
د) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی این موضوع هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛
ه) سپس اقدامات لازم جهت ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان، جهت محاسبه هزینه حق استفاده از فرکانس سه ماهه اول، به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛
و) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد؛
شایان ذکر است:
- بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت, تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضا بالاترین مقام می باشد.
- با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد, پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخ گویی دائمی را دارا باشد.
- از آنجائیکه بر اساس مواد ۱۹، ۲۲ و ۳۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق و ماده ۲ ‌آن قانون، هر گونه واگذاری, انتقال و یا کرایه پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ماخوذه از سازمان تحت عناوین مختلف, خلاف مقررات می باشد, در صورت وقوع یا مشاهده چنین امری، پروانه رادیویی صادره لغو و فرکانس های تخصیص یافته از سوابق سازمان حذف و نسبت به پلمب تجهیزات شبکه مبادرت خواهد شد ودارنده پروانه حداقل به مدت ۶ ماه پس از لغو پروانه، به هیچ وجه مجاز به ارائه درخواست مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند بود.
- کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی درخواستی ایجاد نخواهد کرد.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی، حداقل تا ۶ ماه هیچگونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.
- این سازمان با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی فاقد تخصص لازم در زمینه ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات رادیویی می باشند، به منظور ارائه مشاوره های مناسب و انجام طراحی شبکه های رادیویی مورد نیاز آن متقاضیان، اقدام به ارزیابی شرکت های دارای توان فنی و مهندسی لازم در این زمینه نموده است و جهت شرکت هایی که موفق به کسب امتیازات لازم شده و مورد تایید این سازمان می باشند، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی صادر نموده است که فهرست آن شرکت ها به همراه آدرس و شماره تلفن، در بخش فهرست دارندگان پروانه شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی، به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره و انجام طراحی شبکه رادیویی مورد نیاز از خدمات شرکت های مذکور استفاده نماید.

فرآیند تاسیس-تغییر-توسعه پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی
فرآیند تمدید پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی
فرآیند لغو پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی

 

 


 

هزینه:
هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.
مدت زمان ارائه خدمات:
30 روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL