شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد

کد خبر: 31992

دوشنبه 24 ارديبهشت 1397

کلیات
نظر به ایجاد شبکه های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی و تمایل تعدادی از دستگاهها برای واگذاری مازاد امکانات ارتباطی به متقاضیانِ آن امکانات، با استناد به بند ب ماده 67 برنامه پنج ساله قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل میباشند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی میباشند. در همین راستا ، این سازمان بعنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس مفاد مصوباته شماره 4 جلسه شماره 271 مورخ 96/11/05 شماره 2 جلسه شماره 286 مورخ 97/10/30 و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، و با توجه به ماده "6" اساسنامه خود به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه های کشور در ایجاد شبکه های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه های ایجاد شده و همچنین در جهت هم افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا در جهت شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه از سازمان برای بار دوم نسبت به اجرای فراخوان اقدام نماید.
لذا در این راستا، ضمن دعوت از تمامی دستگاههای مشمول این فراخوان اطلاعیه که جزئیات آن به شرح زیر اعلام میگردد تقاضا میشود تا با ارائه اطلاعات دقیق (پیوست شماره 1) نسبت به اعلام جزئیات امکانات ارتباطی ایجاد شده مازاد خود اقدام نمایند.

شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی
1. از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه، دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود میباشند، موظفند به شرح مصوباته فوق الذکر و شرایط این فراخوان اطلاعیه اقدام نمایند.
2. تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ مصوبه مذکور شماره 4 جلسه شماره 271 مورخ 96/11/05 و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام نموده اند، در صورتی میتوانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نمایند که در مدت زمان فراخوان و برابر موارد درخواستی در این فراخوان اطلاعیه، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام نمایند.
3. امکانات ارتباطی مازاد، اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، از طریق اجازه به دستگاه مربوطه، امکان ارائه امکانات مازاد دستگاه مذکور در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی امکانات صرفاً به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه را به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم میشود.
4. دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاهها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهدشد.
5. تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق الذکر، تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تصویب شود، تعرفه ها و چارچوب های تعرفه ای مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.
6. دستگاه ها میتوانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده ی خود، در شبکه های اختصاصی و داخلی صرفاً برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آنها نیاز به شبکه اختصاصی دارند استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نمی باشند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL