معاون وزیر و رییس سازمان
دکتر علی اصغر عمیدیان  
معاون توسعه مدیریت و امور منابع
مازیار کشاورز
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه
دکتر صادق عباسی شاهکوه
معاون نظارت و اعمال مقررات
مهندس حسین فلاح
معاونت امور پستی
مجتبی نصیری
مشاور رئیس سازمان
حسن رضوانی

مشخصات فردی و رزومه      
rezvanicra.ir

مدیرکل دفتر حقوقی
همایون علی حسینی
مدیر کل دفتر حراست
حمید تفرشی
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد
حسن مهدوی
مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون
جهانگیر اسدی
مدیر سازمان‌های تخصصی بین المللی
مهندس علیرضا درویشی
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه، فناوری و تحول اداری
مهندس عباس سلمانی زاده
مدیر کل منابع انسانی و تدارکات
شهروز سالاریان
ذیحساب و مدیر کل امور مالی
بهنام فرج الهی

b.farajollahicra.ir

مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی
دکتر عظیم فرد
مدیر کل صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
مهندس امید رجبی
سرپرست اداره کل تدوین استاندارد و تایید نمونه
گرشاسب جمشیدنژاد
مدیر کل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی
مهندس نسترن محسنی

mohsenicra.ir

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات
مهرداد ویسی
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی
سید محمد امامی
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های رادیویی
مهندس غلامرضا خاکسار
مدیر کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری فاوا (uso)
مهندس ولی اله مرادی
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال
محمد مهرابی
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق
مهندس احمد تقی آبادی
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب
مهندس فرهاد جاویدی
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی
مهندس تقی شفیعی
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب
مهندس وحید مختاری
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق
مهندس محسن قاسمی
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب
مهندس علیرضا ملکی جهان
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب
مهندس سیامک نوری
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذر
مهندس حمید فاضلی
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL