بر اساس ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین تعرفه برای خدمات حوزه ICT بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده است.
همچنین بر اساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و باتوجه به هدف ماموریتی تعریف شده برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور (ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن‌ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف اصلی سازمان است.

 

 

با توجه به مفاد موافقتنامه پروانه های صادر شده توسط سازمان، تعرفه خدمات جدید قابل ارائه توسط دارندگان پروانه به سازمان اعلام می شود و پس از انجام بررسی های کارشناسی، پیشنهاد تدوین تعرفه تنظیم و جهت طرح و تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می شود.
به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی، سرکار خانم مهندس شباهنگ، با شماره تماس 86011109 و آدرس پست الکترونیکی shabahangcra.ir و همچنین سرکار خانم مهندس غفوری با شماره تماس 89661310 و آدرس پست الکترونیکی ghaforicra.ir به عنوان مسئولین مستقیم زیرخدمت معرفی می شوند.

نمودار " فرآیند تدوین پیش نویس و پیشنهاد نرخ های تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کمیسیون"

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL