نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیرالکترونیکی ارائه می شود.

1. متقاضی دریافت پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی، درخواست کتبی را بهمره مدارک لازم به سازمان ارسال می نماید؛
2. سازمان پس از بررسی مدارک و در صورت عدم نقض در آن ها، صلاحیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را استعلام می نماید؛
3. پس از تایید صلاحیت، تعهد نامه و ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی درخواست می شود؛
4. پس از تایید ضمانت نامه بانکی پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی با مدت اعتبار دو ساله صادر می شود.

1. متقاضی تمدید پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی، درخواست کتبی را بهمره مدارک لازم به سازمان ارسال می نماید؛
2. سازمان پس از دریافت درخواست تغییرات هیئت مدیره را بررسی می نماید. در صورت وجود تغییرات مستندات ارسالی بررسی و در صورت عدم نقض در آن ها، صلاحیت اعضای هیئت مدیره جدید را استعلام می نماید؛
3. در صورت عدم وجود تغییرات هیئت مدیره و یا پس از تایید صلاحیت اعضاء جدید، سابقه فعالیت متقاضی در مدت زمان اعتبار پروانه توسط دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی بررسی می شود؛
4. پس از تایید دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی با مدت اعتبار دو ساله تمدید می شود.

1. چنانچه دارنده پروانه انصراف خود را به هر دلیل به سازمان اعلام نماید پروانه مذکور بلافاصله لغو و این امر به متقاضی، مناطق نه گانه سازمان تنظیم مقررات و دفتر نظارت بر سرویس های ابلاغ گشته و نام شرکت از فهرست دارندگان پروانه حذف خواهد شد؛
2. پس از لغو پروانه، شرکت موظف به تعیین و تکلیف تجهیزات رادیویی موجود با هماهنگی این سازمان (پلمپ/ مرجوع به کشور مبدا/ تحویل به سایر دارندگان پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی) می باشد؛
3. در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل ورود، خرید و فروش /تولید و فروش تجهیزات رادیویی مصوب شماره 31 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-RC-1386-0031-1) توسط دارنده پروانه، سازمان مجاز به ضبط تمام یا بخشی از ضمانت نامه خواهد بود.
4. در صورت لغو پروانه موضوع برای تعیین تکلیف ضمانت‌نامه (ضبط تمام یا بخشی از آن و یا آزادسازی آن) به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع شده وتصمیم کمیته پس ازتایید رییس سازمان لازم الاجرا می‌باشد
5. در موارد انصراف، لغو و یا اتمام مدت اعتبار پروانه، در صورتی که بنا به تشخیص سازمان شرایطی برای ضبط ضمانت نامه وجود نداشته باشد، سازمان نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه اقدام خواهد نمود.

فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش / تولید و فروش تجهیزات رادیویی
فرآیند تمدید پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش / تولید و فروش تجهیزات رادیویی
فرآیند لغو پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش / تولید و فروش تجهیزات رادیویی

 

هزینه:
براساس دستور العمل اجرایی صدور پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش /تولید-فروش تجهیزات رادیویی مصوب شماره 31 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-RC-1386-0031-1) ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در تمام مدت اعتبار پروانه به مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد.
مدت زمان ارائه خدمت:
30 روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)

هزینه:
براساس دستور العمل اجرایی صدور پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش /تولید-فروش تجهیزات رادیویی مصوب شماره 31 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-RC-1386-0031-1) ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در تمام مدت اعتبار پروانه به مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد.
مدت زمان صدور پروانه:
یک الی شش ماه متناسب با زمان دریافت پاسخ استعلام صلاحیت.

مدت زمان لغو پروانه : سه روز کاری
مدت زمان آزاد سازی ضمانتنامه: شش ماه

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL