ساخت ماهواره مستلزم اخذ تاییدیه از سازمان فضایی ایران که (مطابق با اساسنامه مصوب 1387 هیئت وزیران) متولی مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطابق با ماده 8 اساسنامه، متولی تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور است، می باشد.
یک شبکه ماهواره ای فقط توسط نماینده دولت عضو می تواند در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) ثبت شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در ITU بوده و بر اساس توافق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فقط به تقاضاهای فایلینگ ماهواره ای، صدور مجوز فرکانسی بهره برداری از ماهواره و یا صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از ایستگاه زمینی مرتبط با ماهواره هایی ترتیب اثر خواهد داد که از طریق سازمان فضایی ایران ارسال شده باشد.
متقاضی ساخت ماهواره بایستی اسناد و تضامین لازم را جهت انجام به موقع پروژه های ماهواره ای در مهلت زمان مقرراتی مربوطه و بر اساس پارامترهای فنی عملیاتی مربوطه به سازمان فضایی ایران ارائه دهد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL