×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل m.harirchicra.ir مکاتبه فرمایید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 1397/12/19 و با هدف ساماندهی، تسهیل و شفاف‏سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر‏دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و در راستای اجرای ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/05/18 و بند «پ» ماده 67 و بند «خ» ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب کرد.
با عنایت به مصوبه شماره 2 جلسه 317 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، قبل از هرگونه تاسیس و راه‌اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، می بایستی پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود.

خدمات موضوع این پروانه عبارتند از:
* ارایه خدمات قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏ های خدمات‌دهنده که با رعایت ضوابط ابلاغی سازمان از طریق دفتر و خارج از محیط اداری قابل ارایه هستند؛
* ارایه خدمات دارندگان پروانه پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان؛
* ارایه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان
مدت اعتبار پروانه، پنج (5) سال است.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقوقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح مدیرعامل یا یکی اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویرکلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
- بارگذاری تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی؛
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقیقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی، برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
تبصره: اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ 1397/12/19 از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر آن‌ها پیش از لازم‌الاجراشدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت‌۵۴۶۰۷هـ مورخ 1396/08/25 هیئت‌وزیران ایجاد و راه اندازی شده ‌اند و حداقل مدرک تحصیلی موضوع جزء 1-1-7 را ندارند، برای تجدید پروانه از این شرط مستثنی هستند.
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

 

 

مدت زمان ارائه خدمت

پنج (5) روز پس از تکمیل مدارک، دریافت پاسخ تمامی استعلامات و پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور یا تجدید پروانه

هزینه ارائه خدمت

حق امتیاز صدور پروانه:

ردیف محل دفتر مبلغ حق امتیاز صدور پروانه  
1 کلان شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، قم و اهواز 680,360,000 ریال
2 مراکز سایر استان­ها به استثنای کلان شهرهای مندرج در ردیف ۱ 408,216,000 ریال
3 شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر به استثنای مراکز استان­ها و کلان‌شهرها 204,108,000 ریال
4 سایر شهرها (غیر از شهر­های موضوع ردیف‌های ۱، ۲ و ۳) 68,036,000 ریال
5 روستاها 6,803,600 ریال

حق امتیاز تجدید پروانه:
به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع ردیف های جدول فوق است.

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)روستایی

# نام شرکت شناسه ملی نشانی اینترنتی حوزه ارائه خدمت در دفاتر
۱ تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷ www.fbi.ir خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش
۲ شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲ www.epishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
۳ شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز) ۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰ www.itpishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی، خصوصی و قوه قضائیه
۴ شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان ۱۴۰۰۱۹۱۳۲۱۲ www.msisp.ir تامین کننده خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
5 شرکت نوین عرضه گستر هوشمند دهر 14003976382 www.zagrah.ir تامین کننده خدمات سازمان نقشه برداری کشور در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
6 شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء 14004904118 www.rajaco.com تامین کننده خدمات سازمان محیط زیست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
7 شرکت گرایش تاره کیش 10861550327 www.gssint.com/fa تامین کننده خدمات غیر حضوری بانک ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
8 شرکت پیشخوان تدارک ایرانیان 14005049269 www.dmi24.ir تامین کننده ارایه خدمات به مشتریان شرکت مخابرات ایران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
9 شرکت توسعه الکترونیک دانش اترک 14006616494 www.done.ir تامین کننده خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
10 شرکت شبکه کاران سماء 14005082159 www.samasp.ir تامین کننده خدمات شهرداری و شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
11 شرکت هم راستا نوآوران سامان 14007990086 www.hamrasta.com تامین کننده خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL