×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل m.harirchicra.ir مکاتبه و یا با شماره 89662659 تماس حاصل نمایید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 1397/12/19 و با هدف ساماندهی، تسهیل و شفاف‏سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر‏دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و در راستای اجرای ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/05/18 و بند «پ» ماده 67 و بند «خ» ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب کرد.
با عنایت به مصوبه شماره 2 جلسه 317 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، قبل از هرگونه تاسیس و راه‌اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، می بایستی پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود.

خدمات موضوع این پروانه عبارتند از:
* ارایه خدمات قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏ های خدمات‌دهنده که با رعایت ضوابط ابلاغی سازمان از طریق دفتر و خارج از محیط اداری قابل ارایه هستند؛
* ارایه خدمات دارندگان پروانه پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان؛
* ارایه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان
مدت اعتبار پروانه، پنج (5) سال است.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقوقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح مدیرعامل یا یکی اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویرکلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
- بارگذاری تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی و بیمه ای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی؛
- انجام استعلام الکترونیکی بدهی مالیاتی در "سامانه صدور پروانه صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطی و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی"
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقیقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی، برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
تبصره: اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ 1397/12/19 از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر آن‌ها پیش از لازم‌الاجراشدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت‌۵۴۶۰۷هـ مورخ 1396/08/25 هیئت‌وزیران ایجاد و راه اندازی شده ‌اند و حداقل مدرک تحصیلی موضوع جزء 1-1-7 را ندارند، برای تجدید پروانه از این شرط مستثنی هستند.
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی و بیمه ای شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- انجام استعلام الکترونیکی بدهی مالیاتی در "سامانه صدور پروانه صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطی و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی"
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

 

 

مدت زمان ارائه خدمت

ده (١٠) روز پس از تکمیل مدارک، شامل: بررسی مدارک اولیه، دریافت پاسخ تمامی استعلام های لازم از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح، بررسی مدارک تکمیلی، انجام تعهدات مالی بر اساس شرایط تعیین شده مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور یا تجدید پروانه).

هزینه ارائه خدمت

حق امتیاز صدور پروانه:

ردیف محل دفتر مبلغ حق امتیاز صدور پروانه  
1 کلان شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، قم و اهواز 950,463,000 ریال
2 مراکز سایر استان­ها به استثنای کلان شهرهای مندرج در ردیف ۱ 570,278,000 ریال
3 شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر به استثنای مراکز استان­ها و کلان‌شهرها 285,139,000 ریال
4 سایر شهرها (غیر از شهر­های موضوع ردیف‌های ۱، ۲ و ۳) 95,046,300 ریال
5 روستاها 9,716,000 ریال

حق امتیاز تجدید پروانه:
به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع ردیف های جدول فوق است.

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)روستایی

# نام شرکت شناسه ملی نشانی اینترنتی حوزه ارائه خدمت در دفاتر
۱ تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷ www.fbi.ir خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش
۲ شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲ www.epishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
۳ شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز) ۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰ www.itpishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی، خصوصی و قوه قضائیه
5 شرکت نوین عرضه گستر هوشمند دهر 14003976382 www.zagrah.ir ارایه دهنده خدمات وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء 14004904118 www.rajaco.com تامین کننده خدمات سازمان محیط زیست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
7 شرکت گرایش تاره کیش 10861550327 www.gssint.com/fa تامین کننده خدمات غیر حضوری بانک ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
8 شرکت پیشخوان تدارک ایرانیان 14005049269 www.dmi24.ir تامین کننده ارایه خدمات به مشتریان شرکت مخابرات ایران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
9 شرکت توسعه الکترونیک دانش اترک 14006616494 www.done.ir تامین کننده خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
10 شرکت شبکه کاران سماء 14005082159 www.samasp.ir تامین کننده خدمات شهرداری و شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
11 شرکت هم راستا نوآوران سامان 14007990086 www.hamrasta.com تامین کننده خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
12 شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم 10104018451 www.hamfekran.net تامین کننده خدمات وصول عوارض خودرو شهرداری ها در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
13 شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت 14009542684 www.tkpishkhan.ir تامین کننده خدمات وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
آخرین بروز رسانی :1401/5/1

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL