×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل m.harirchicra.ir مکاتبه فرمایید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 317 مورخ 1400/01/22 با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 1397/12/19 و با هدف ساماندهی، تسهیل و شفاف‏سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر‏دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و در راستای اجرای ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/05/18 و بند «پ» ماده 67 و بند «خ» ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب کرد.
با عنایت به مصوبه شماره 2 جلسه 317 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، قبل از هرگونه تاسیس و راه‌اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، می بایستی پروانه مربوطه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ شود.

خدمات موضوع این پروانه عبارتند از:
* ارایه خدمات قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏ های خدمات‌دهنده که با رعایت ضوابط ابلاغی سازمان از طریق دفتر و خارج از محیط اداری قابل ارایه هستند؛
* ارایه خدمات دارندگان پروانه پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان؛
* ارایه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان
مدت اعتبار پروانه، پنج (5) سال است.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقوقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح مدیرعامل یا یکی اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری تصویرکلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
- بارگذاری تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی؛
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

* مستندات لازم جهت صدور و تجدید پروانه برای متقاضیان حقیقی:

- بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی، برای افراد ذکور؛
- بارگذاری تصویر کارت ملی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری تصویر کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صلاح شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
تبصره: اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ 1397/12/19 از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر آن‌ها پیش از لازم‌الاجراشدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶/ت‌۵۴۶۰۷هـ مورخ 1396/08/25 هیئت‌وزیران ایجاد و راه اندازی شده ‌اند و حداقل مدرک تحصیلی موضوع جزء 1-1-7 را ندارند، برای تجدید پروانه از این شرط مستثنی هستند.
- بارگذاری عکس رنگی ۴×۳ شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
- بارگذاری مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛
- ارایه گواهی عدم بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛
- بارگذاری مستندات لازم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی ۲۰ متر و دفاتر شهری ۵۰ متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- واریز مبلغ حق امتیاز صدور پروانه براساس موقعیت جغرافیایی قلمرو فعالیت دفتر.

 

 

مدت زمان ارائه خدمت

پنج (5) روز پس از تکمیل مدارک، دریافت پاسخ تمامی استعلامات و پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور یا تجدید پروانه

هزینه ارائه خدمت

حق امتیاز صدور پروانه:

ردیف محل دفتر مبلغ حق امتیاز صدور پروانه  
1 کلان شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، قم و اهواز مطابق با نرخ اعمال شده در سامانه بر اساس مکاتبه شماره 100/14904 مورخ 1400/03/09.
2 مراکز سایر استان­ها به استثنای کلان شهرهای مندرج در ردیف ۱ مطابق با نرخ اعمال شده در سامانه بر اساس مکاتبه شماره 14904/100 مورخ 1400/03/09.
3 شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر به استثنای مراکز استان­ها و کلان‌شهرها مطابق با نرخ اعمال شده در سامانه بر اساس مکاتبه شماره 100/14904 مورخ 1400/03/09.
4 سایر شهرها (غیر از شهر­های موضوع ردیف‌های ۱، ۲ و ۳) مطابق با نرخ اعمال شده در سامانه بر اساس مکاتبه شماره 100/14904 مورخ 1400/03/09.
5 روستاها مطابق با نرخ اعمال شده در سامانه بر اساس مکاتبه شماره 100/14904 مورخ 1400/03/09.

حق امتیاز تجدید پروانه:
به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع ردیف های جدول فوق است.

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)روستایی

# نام شرکت شناسه ملی نشانی اینترنتی حوزه ارائه خدمت در دفاتر
۱ تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷ www.fbi.ir خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش
۲ شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲ www.epishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
۳ شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز) ۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰ www.itpishkhan.ir خدمات الکترونیک شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری و ارائه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴ شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان ۱۴۰۰۱۹۱۳۲۱۲ www.msisp.ir تامین کننده خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
5 شرکت نوین عرضه گستر هوشمند دهر 14003976382 www.zagrah.ir تامین کننده خدمات سازمان نقشه برداری کشور در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
6 شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء 14004904118 www.rajaco.com تامین کننده خدمات سازمان محیط زیست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
7 شرکت گرایش تاره کیش 10861550327 www.gssint.com/fa تامین کننده خدمات دستگاه های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
8 شرکت پیشخوان تدارک ایرانیان 14005049269 www.dmi24.ir تامین کننده ارایه خدمات به مشتریان شرکت مخابرات ایران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL