×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه های مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل a.khanlaricra.ir برای سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی و ایمیل a.khodavirdicra.ir برای سامانه مدیریت درخواست ها مکاتبه و یا با شماره 89662683 تماس حاصل نمایید.

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF

بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی جهت استفاده از دستگاه های بی سیم (شامل: ایستگاه های ثابت و تکرارکننده، بی سیمهای متحرک خودرویی و دستی) به منظور تامین نیاز ارتباطی لحظه ای در مشاغلی که نبود این ارتباط می تواند منجر به ضرر و زیان جانی و یا مالی گسترده شود یا وجود ارتباط رادیویی لحظه ای جزو ضرورت های آن شغل محسوب شود و یا هیچگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر جهت تامین نیاز ارتباطی مورد نظر وجود نداشته باشد، مانند: فوریت های پزشکی، امدادرسانی، سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، کارخانجات تولیدی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، معادن، تاکسی بی سیم ها و … می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک (mobile service) عبارت از یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاه‌های متحرک و خشکی یا بین ایستگاه‌های متحرک می باشد. همچنین سرویس متحرک خشکی (land mobile service) یک سرویس متحرک بین ایستگاه‌های پایه ثابت و ایستگاه‌های متحرک خشکی، یا بین ایستگاه‌های متحرک خشکی است.

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF

بر اساس ماده ۱ "قانون بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس متحرک هوانوردی نظیر شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور، شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل هوایی جهت استفاده از بی سیم های هوانوردی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک هوانوردی (aeronautical mobile service) عبارت است از یک سرویس متحرک بین ایستگاههای هوانوری و ایستگاه های هوایی، یا بین ایستگاه های هوایی، که ممکن است ایستگاه های شناور نجات را نیز شامل شود. همچنین ممکن است ایستگاه های رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری با فرکانس هایی که برای اضطرار و ایمنی تعیین گردیده است در این سرویس فعالیت کنند.

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF

بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس متحرک دریایی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک دریایی (Maritime Mobile Service)، یک سرویس متحرک بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای ارتباطی داخل شناور است. ایستگاههای شناور نجات و همچنین ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس قرار گیرند.

تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) کلیه دارندگان پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی، در صورت نیاز به تداوم استفاده از شبکه رادیویی، باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی و یک رونوشت به اداره کل تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اقدام نمایند تا اقدامات لازم جهت تمدید پروانه صورت پذیرد. لازم به ذکر است دارنده پروانه در زمان ارائه درخواست تمدید پروانه باید تمامی قبوض صادره حق استفاده از فرکانس را پرداخت کرده و فاقد هرگونه بدهی مالی باشد. همچنین دارنده پروانه موظف است در تاریخ خاتمه اعتبار پروانه و در صورت عدم اقدام به تمدید پروانه، بلافاصله تجهیزات شبکه را خاموش نموده و ضمن جمع آوری تجهیزات، مراتب را سریعا به سازمان جهت پلمپ تجهیزات و لغو پروانه اعلام نماید. ضمنا در صورت خرید هرگونه تجهیزات رادیویی در طول مدت اعتبار پروانه، دارنده پروانه باید نسبت به ارسال تصاویر صورتجلسه های تحویل و تحول مربوطه به همراه درخواست تمدید پروانه اقدام نماید.

لغو پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. پایان اعتبار مهلت پروانه و عدم دریافت درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح؛
۳. انصراف دارنده پروانه یا انحلال شرکت (دارنده پروانه در صورت عدم نیاز به بهره برداری از شبکه و یا انحلال شرکت، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست لغو پروانه به سازمان اقدام نماید)؛
۴. تخلف دارنده پروانه و مصوبه کمیسیون فنی جهت لغو به علت تخلف؛
۵. اعلام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی) جهت لغو پروانه؛
در صورت لغو پروانه، متقاضی موظف است:
۱. حداکثر طی مدت یک ماه پس از لغو پروانه نسبت به تسویه حساب مالی در خصوص حق استفاده از فرکانس اقدام نماید.
۲. با هماهنگی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه نسبت به پلمب دستگاه های بیسیم موجود اقدام نماید.
ضمنا پس از لغو پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تاسیس پروانه مجدد پذیرفته نخواهد شد.

تغییر پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی

تغییر در مفاد و یا مشخصات فنی پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. درخواست دارنده پروانه؛
۲. تغییر توسط خود سازمان بر اساس مصوبات جدید کمیسیون فنی به عللی از جمله آخرین مقررات و قوانین ملی و بین المللی و توصیه نامه ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU)؛
۳. تغییر تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی)؛
۴. تغییر مسئول شبکه رادیویی شبکه.
لازم به ذکر است:
- در صورتی که نیاز به تغییر در مشخصات فنی پروانه ( از جمله: توان، فرکانس، نوع پخش، بهره آنتن، پلاریزاسیون، پهنای باند و ...) باشد، دارنده پروانه باید ضمن اعلام دلایل توجیهی و فنی نیاز به تغییر مشخصات فنی از جمله محاسبات فنی مربوط به پوشش شبکه، فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مربوطه را تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. ارسال تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور جهت سرویس های هوانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرویس های دریایی جهت تغییر در مشخصات فنی ضروری است.
- در صورت تغییر مسئول شبکه، بالاترین مقام مسئول دارنده پروانه موظف است فورا نسبت به معرفی مسئول شبکه جدید به سازمان و تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مسئول شبکه جدید (در بخش مدارک مورد نیاز به آن اشاره شده است) اقدام نماید.
- در صورت نیاز به تغییر محل ایستگاه (ها)، باید فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مورد نظر تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF

۱. طرح شبکه رادیویی بر روی نقشه جغرافیایی با مشخص نمودن ناحیه سرویس ­دهی (Coverage Area & Service Area) در قطع A۴، محاسبات فنی پوشش رادیویی هر یک از ایستگاه ­های ثابت و تکرارکننده موجود (در صورت توسعه) و درخواستی به تفکیک، به ­همراه پوشش کلی به همراه مشخص نمودن نحوه برقراری و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر؛
۲-۱. محاسبات طراحی شبکه ­های رادیویی متحرک خشکی و سلولی بر مبنای توصیه نامه ITU-R Rec.P,۱۵۴۶ باشد؛
۲. ارائه دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی شامل تعداد و نوع دستگاه­ های رادیویی، تعداد فرکانس درخواستی، تعداد کل پرسنل در حال کار در هر شیفت کاری و دلایل عدم استفاده از سایر بسترهای مخابراتی؛
۲-۲. در نقشه پوشش رادیویی هر یک ایستگاه­ های ثابت و تکرارکننده ارائه پارامترهای توان، گین آنتن و ارتفاع آنتن با ارائه Legend متناظر با حساسیت ایستگاه ­های ثابت، خودرویی و دستی الزامی است.
۳. محاسبات فنی ترافیک شبکه رادیویی (ارلانگ B برای شبکه­ های متحرک خشکی و ارلانگ C برای شبکه­ های متحرک سلولی)؛
۲-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، پارمترهای اعلام شده برای میانگین بیشترین و کمتریـن زمان استفاده از شبکه رادیویی باشد؛
۳-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، میزان GOS مورد تایید نهایتاً ۵% می ­باشد و ارتباط با شبکه PSTN مورد تایید نیست؛
۴. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر(توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده )؛
۵. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاه (ها)؛
۶. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۷. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاه های رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۱۸) LM-FB) و CRA-FRM۰۱۹) LM-ML))؛
۸. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۹. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰
۱۰. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۱۱. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) با مهر و امضا بالاترین مقام؛
۱۲. تصویر اساسنامه برابر اصل شده ممهور به مهر؛
۱۳. قرارداد منعقده با کارفرما (این قرارداد صرفا جهت شرکتهای پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛
۱۴. معرفی نامه از طرف کارفرما با ذکر شماره و تاریخ قرارداد و زمان اجرای پروژه (این معرفی نامه صرفا جهت شرکت های پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛
۱۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی اتباع بیگانه توسط مسئول شبکه، مسئول فنی بهره برداران از بی سیم به همراه تصویرگذرنامه، پروانه اقامت و پروانه کار برای هرشخص در دو نسخه (این بند در خصوص شرکتهای خارجی می باشد)؛
۱۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۱۷. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی)؛
۱۸. اخذ تاییدیه از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی یا شهرداری مربوطه مطابق فرم CRA-FRM۰۲۴ (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛
۱۹. به استناد نامه شماره ۲۲۹۳۵/۳۷ مورخ ۸۵/۲/۲۶ اداره کل حمل و نقل وزارت کشور، اخذ تاییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری مربوطه مطابق فرم CRA-FRM۰۲۵  (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛
۲۰. اخذ معرفی نامه از مرکز حراست وزارت کشور (در صورتیکه متقاضی از نهادهای ذیربط وزارت کشور نظیر شهرداری ها باشد).
۲۱. تعهد کتبی بهره برداری از فرکانس مشترک (CRA-FRM۰۳۴) (صرفا جهت متقاضیانی که نسبت به اخذ پروانه با فرکانس مشترک اقدام می نمایند).

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF

۱. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛
۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به تاسیس شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضا مسئول شبکه؛
۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده)؛
۳. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل شرکت؛
۴.  فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۵. فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی شبکه های موجود و درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۲۲) AM-FA) و CRA-FRM۰۲۱) AM-MO))؛
۶.  فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۷. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰
۸. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۹.  فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛
۱۰.  تصویر اساسنامه برابر اصل ممهور به مهر شرکت؛
۱۱. تائیدیه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) - اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی؛
۱۲. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۱۳. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF

۱.  طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛
۱-۱.  دلایل توجیهی نیاز به تاسیس شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضا مسئول شبکه؛
۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده)؛
۲. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل شرکت؛
۳. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۴. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاه های رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۴۶) MM-MO) و CRA-FRM۰۲۳) MM-FC)) ؛
۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۶. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰
۷. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۸. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛
۹. تصویر اساسنامه برابر اصل ممهور به مهر شرکت؛
۱۰.  تائیدیه سازمان بنادر و دریانوردی - اداره کل عملیات و ایمنی دریایی؛
۱۱. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۱۲. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).

تغییر مسئول شبکه

۱. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۳. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM۰۲۰
۴. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۵. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ (در صورتیکه بالاترین مقام مسئول شبکه باشد)؛
۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه.

مدت زمان ارائه خدمت

مدت زمان ارائه خدمت 30 روز کاری بدون درنظر گرفتن زمان استعلامات و تسویه حساب مالی می باشد.

هزینه ارائه خدمت

هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.

 

سامانه مدیریت درخواست ها

ورود به سامانه

سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی

ورود به سامانه

آخرین بروز رسانی :1400/12/17

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL