دکتر محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون
دکتر علی اصغر عمیدیان
معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون
مهندس سید هادی نادمی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر ابوالفضل طیبی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
مهندس نصرالله جهانگرد
عضو صاحب نظر
دکتر سید احمد معتمدی
عضو صاحب نظر
دکتر مسعود اخوان فرد
عضو صاحب نظر
مهندس محمود حسن زاده قرائی
عضو صاحب نظر
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL