دکتر محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون
دکتر علی اصغر عمیدیان
معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون
مهندس سید هادی نادمی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر ابوالفضل طیبی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
مهندس نصرالله جهانگرد
عضو صاحب نظر
دکتر سید احمد معتمدی
عضو صاحب نظر
دکتر مسعود اخوان فرد
عضو صاحب نظر
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL