بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی سیستم پیجو (پیجر) اختصاصی* می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
* پیجینگ سرویسی است یک طرفه و غیر صوتی که پیامهای عددی و حروفی را ارسال می کند.
شبکه های پیجر به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:
الف - شبکه های عمومی (Public Network)
اصطلاحا در سیستمهای پیجو، ‌شبکه پیجو عمومی به شبکه هایی اطلاق می شود که در یک شهر، برای سرویس دهی به مشترکین عمومی و برای تعداد بیش از هزار نفر راه اندازی گردد. در این حالت هر شهری بطور مستقل مشترکین خود را سرویس دهی نموده و یا اینکه در حالت های خاص می تواند با بهره گیری از شبکه سراسری پیجو، مشترکین شهرهای دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد.
ب - شبکه های اختصاصی (Private Network)
شبکه پیجو اختصاصی، شبکه ای اختصاصی است با قابلیت شبکه عمومی که برای تعداد کاربر کم و مکان محدود طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
مطابق ماده ۱۸ آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) کلیه دارندگان پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی، در صورت نیاز به تداوم استفاده از شبکه رادیویی، باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی و یک رونوشت به اداره کل تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اقدام نمایند تا اقدامات لازم جهت تمدید پروانه صورت پذیرد. لازم به ذکر است دارنده پروانه در زمان ارائه درخواست تمدید پروانه باید تمامی قبوض صادره حق استفاده از فرکانس را پرداخت کرده و فاقد هرگونه بدهی مالی باشد. همچنین دارنده پروانه موظف است در تاریخ خاتمه اعتبار پروانه و در صورت عدم اقدام به تمدید پروانه، بلافاصله تجهیزات شبکه را خاموش نموده و ضمن جمع آوری تجهیزات، مراتب را سریعا به سازمان جهت پلمپ تجهیزات و لغو پروانه اعلام نماید. ضمنا در صورت خرید هرگونه تجهیزات رادیویی در طول مدت اعتبار پروانه، دارنده پروانه باید نسبت به ارسال تصاویر صورتجلسه های تحویل و تحول مربوطه به همراه درخواست تمدید پروانه اقدام نماید.
لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. پایان اعتبار مهلت پروانه و عدم دریافت درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
۲. اعلام مراجع ذی صلاح؛
۳. انصراف دارنده پروانه یا انحلال شرکت (دارنده پروانه در صورت عدم نیاز به بهره برداری از شبکه و یا انحلال شرکت، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست لغو پروانه به سازمان اقدام نماید)؛
۴. تخلف دارنده پروانه و مصوبه کمیسیون فنی جهت لغو به علت تخلف؛
۵. اعلام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی) جهت لغو پروانه؛
در صورت لغو پروانه، متقاضی موظف است:
۱. حداکثر طی مدت یک ماه پس از لغو پروانه نسبت به تسویه حساب مالی در خصوص حق استفاده از فرکانس اقدام نماید.
۲. با هماهنگی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه نسبت به پلمب دستگاه های بیسیم موجود اقدام نماید.
ضمنا پس از لغو پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تاسیس پروانه مجدد پذیرفته نخواهد شد.
تغییر در مفاد و یا مشخصات فنی پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد:
۱. درخواست دارنده پروانه؛
۲. تغییر توسط خود سازمان بر اساس مصوبات جدید کمیسیون فنی به عللی از جمله آخرین مقررات و قوانین ملی و بین المللی و توصیه نامه ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU)؛
۳. تغییر تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی)؛
۴. تغییر مسئول شبکه رادیویی شبکه.
لازم به ذکر است:
- در صورتی که نیاز به تغییر در مشخصات فنی پروانه ( از جمله: توان، فرکانس، نوع پخش، بهره آنتن، پلاریزاسیون، پهنای باند و ...) باشد، دارنده پروانه باید ضمن اعلام دلایل توجیهی و فنی نیاز به تغییر مشخصات فنی از جمله محاسبات فنی مربوط به پوشش شبکه، فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مربوطه را تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. ارسال تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور جهت سرویس های هوانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرویس های دریایی جهت تغییر در مشخصات فنی ضروری است.
- در صورت تغییر مسئول شبکه، بالاترین مقام مسئول دارنده پروانه موظف است فورا نسبت به معرفی مسئول شبکه جدید به سازمان و تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مسئول شبکه جدید (در بخش مدارک مورد نیاز به آن اشاره شده است) اقدام نماید.
- در صورت نیاز به تغییر محل ایستگاه (ها)، باید فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مورد نظر تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود.
فرآیند گردش کار:
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - سیستم پیجو اختصاصی، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی پیجو اختصاصی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها و تعداد فرکانس درخواستی و نحوه ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر به همراه محاسبات فنی مربوط به ترافیک و پوشش شبکه (مطابق بند 1 مدارک لازم) را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند.
ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی با توجه به مقررات مخابراتی کشور، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی و سیاست های مدیریت طیف مورد تحلیل کارشناسی قرارگرفته و در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی باشد، جهت بررسی واعلام نظر نهایی به کمیسیون فنی ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) ارسال می گردد؛
ج) براساس بندهای مصوب کمیسیون فنی، اقدامات بعدی جهت اعلام کتبی موافقت و مفاد کمیسیون فنی به متقاضی و درخواست مدارک تکمیلی از متقاضی و یا اعلام کتبی عدم موافقت کمیسیون با درخواست مطرح شده صورت خواهد پذیرفت.
د) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده، از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی این موضوع هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛
ه) در صورت تایید مسئول شبکه از سوی مراجع ذی صلاح اقدامات لازم جهت ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان جهت محاسبه سه ماهه اول هزینه حق استفاده از فرکانس به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛
و) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد.

نمودار " فرآیند صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند تغییر یا توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"

 

 

هزینه:
هزینه های مربوط به حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری الکترونیکی سایت بانک ملی ایران اقدام نمایند.
مدت زمان ارائه خدمات:
با احتساب زمان استعلام صلاحیت مسئول شبکه از مراجع ذی صلاح، به طور متوسط ۴ ماه می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL