سامانه اندازه گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس به منظور پایش تشعشعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود استاندارد ملی ایران به شماره 8567 و کمیسیون بین­ المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر­یونساز (ICNIRP)، با نصب 70 ایستگاه ثابت در شهر تهران و 18 ایستگاه ثابت در شهر شیراز راه اندازی شده است.


 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL