* نظارت از راه نزدیک و از راه دور (برخط) بر عملکرد فعالین بخش و دارندگان پروانه‌های حوزه ارتباطات سیار در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و مصوبات کمیسیون و سایر قوانین تکلیفی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیرمجاز و اعمال مقررات اعم از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات، اعمال جرائم در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به تخلفات، پیشنهاد صدور اخطار و الزام در انجام تعهدات پروانه‌ای؛
* تهیه و تنظیم و ارزیابی برنامه های بازرسی، بازدید و پایش واحدهای منطقه ای و سایر مجریان و تائید نهایی آنها جهت اجرا و نظارت بر انجام آن و تحلیل نتایج حاصله و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف؛
* مشارکت در تدوین قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و یا پیشنهاد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ابلاغ مصوبات به دارندگان پروانه حوزه ارتباطات سیار و واحدهای منطقه‌ای؛
* بهره برداری از سامانه های نظارتی و توسعه و به روزرسانی و یکپارچه سازی پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه ارتباطات سیار در کل کشور و نظارت بر اجرای طرح های نظارتی؛
* پایش دوره ای عملکرد دارندگان پروانه های ارتباطات ثابت و ارائه نتایج به مبادی ذیصلاح به منظور محاسبه و اخذ حق الامتیازها، هزینه های جبران خسارت و سایر وجوه قانونی؛
* نظارت بر کیفیت ارایه خدمات در شبکه اپراتورهای سیار
* همکاری و شرکت در گروه های مطالعاتی و پژوهشی و کمیته های تخصصی
* تهیه، تدوین طرح های نظارت بر سرویس های حوزه ارتباطات سیار و هماهنگی به منظور برنامه ریزی و اجرا جهت توسعه وظایف نظارتی در بخش پایش و بازرسی؛
* پذیرش نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش در انجام امور نظارتی سرویس‌های حوزه ارتباطات سیار؛
* مدیریت و راهبری نظارت بر سرویس‌های ارتباطات سیار در حوزه های ستادی و مناطق و انجام هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط؛
* نظارت بر موافقتنامه های سطح خدمات (SLA) ارتباطی و تضمین کیفیت (QV) و حسن اجرای آن و همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل های مرتبط بر نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها؛
* نظارت دقیق بر رقابت اپراتورها طبق مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی و کیفیت اتصال متقابل اپراتورها؛
* تدوین و بازنگری و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مصوبات و مقررات مخابراتی، آئین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در حوزه ارتباطات سیار؛
* شرکت فعال در مجامع بین المللی، منطقه ای و داخلی و ارایه کننده مطالب علمی و فنی حوزه؛
* بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات کل مناطق سازمان در زمینه های مرتبط با حوزه ارتباطات سیار؛
* بررسی و نظارت بر کیفیت ارایه سرویس های ارزش افزوده و اجرای طرح اضطراری شبکه اپراتورها.
* انجام اندازه‌گیری‌های میدانی از شبکه تلفن همراه
* بررسی و پاسخگویی به درخواست‌های تامین شبکه تلفن همراه در روستاها، جاده‌ها و شهرهای کشور و انعکاس به مراجع مربوطه

 

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL