* نظارت از راه نزدیک و از راه دور (برخط) بر عملکرد فعالین بخش و دارندگان پروانه‌های حوزه ارتباطات ثابت در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و مصوبات کمیسیون و سایر قوانین تکلیفی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیرمجاز و اعمال مقررات اعم از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات، اعمال جرائم در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به تخلفات، پیشنهاد صدور اخطار و الزام در انجام تعهدات پروانه‌ای؛
* تهیه و تنظیم و ارزیابی برنامه های بازرسی، بازدید و پایش واحدهای منطقه ای و سایر مجریان و تائید نهایی آنها جهت اجرا و نظارت بر انجام آن و تحلیل نتایج حاصله و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف؛
* مشارکت در تدوین قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا پیشنهاد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ابلاغ مصوبات به دارندگان پروانه حوزه ارتباطات ثابت و واحدهای منطقه‌ای؛
* بهره برداری از سامانه های نظارتی و توسعه و به روزرسانی و یکپارچه سازی پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه ارتباطات ثابت در کل کشور و نظارت بر اجرای طرح های نظارتی؛
* پایش دوره ای عملکرد دارندگان پروانه های ارتباطات ثابت و ارائه نتایج به مبادی ذیصلاح به منظور محاسبه و اخذ حق الامتیازها، هزینه های جبران خسارت و سایر وجوه قانونی؛
* نظارت بر رعایت محدوده های نامگذاری دامنه ها و کدها در شبکه های فناوری اطلاعات؛
* همکاری و شرکت در گروه های مطالعاتی و پژوهشی و کمیته های تخصصی؛
* تهیه، تدوین طرح های نظارت بر سرویس های حوزه ارتباطات ثابت و هماهنگی به منظور برنامه ریزی و اجرا جهت توسعه وظایف نظارتی در بخش پایش و بازرسی؛
* نظارت بر رعایت تعرفه‌ها، تعهدات توسعه و اجرا و تعهدات پوششی
* پذیرش نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش در انجام امور نظارتی سرویس‌های حوزه ارتباطات ثابت؛
* مدیریت و راهبری نظارت بر سرویس‌های ارتباطات ثابت در حوزه های ستادی و مناطق و انجام هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط؛
* پویاسازی دانش سازمان و بهینه سازی امور جاری و ارایه راه حل های خودکار و جلوگیری از تکرار رویه ها در جهت ایجاد چابکی و کارآمدی فرآیندهای نظارتی؛
* نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط به سرویس های فناوری اطلاعات؛
* شرکت فعال در مجامع بین المللی، منطقه ای و داخلی و ارایه کننده مطالب علمی و فنی حوزه؛
* تدوین و بازنگری و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مصوبات و مقررات مخابراتی، آئین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در حوزه ارتباطات ثابت؛
* بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات کل مناطق سازمان در زمینه های مرتبط با حوزه ارتباطات ثابت؛
* نظارت بر کیفیت شبکه خدمات USO و ارائه گزارش توسعه و اجرا

 

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL