28 فروردين 1396 15:42:1
اصلاحیه شماره سه

"اصلاحیه شماره سه"به کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 36/س/95
تحت عنوان "خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات"


ضمن تشکر از حضور در مناقصه شماره 36/س/95 با موضوع " خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات " و با توجه به مباحث مطروحه در نشست پرسش و پاسخ مورخ 96.1.20 بدینوسیله آخرین نسخه شرح خدمات اصلاح شده مرتبط با مناقصه صدرالاشاره و دستورالعمل حفاظتی قرارداد در قالب لوح فشرده آماده دریافت می باشد. مقتضی است به منظور دریافت اسناد اصلاحی با معرفی نامه به اداره خرید و قراردادهای این سازمان واقع در خیابان شریعتی – پایین تر از پل سید خندان – روبروی خیابان شهید قندی – ورودی 17- طبقه اول اتاق 1/106 از ساعت 8 صبح تا 16:30 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 96.1.29  مراجعه نمایند.
توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده ومورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر وامضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد . بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.


"سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL