نظرخواهی تخصصی

فراخوان اخذ مشاوره عمومی(نظرسنجی کمیسیون تخصصی) در خصوص پروانه ارایه خدمات عمومی دسترسی از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (Public Satellite Access Provider: PSAP)

کد خبر: 31920

يكشنبه 24 دي 1396

از آنجائیکه اعتبار پروانه فعالیت اعطایی دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره (SAP) (موضوع مصوبه شماره 3 جلسه شماره 150 مورخ 1391/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) و دارندگان پروانه مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS) پایان یافته و خدمات همراه ماهواره ای و انتقال داده ها از طریق ماهواره ای در بستر یک شبکه قابل ارائه شده است. سازمان در نظر دارد تا به جای دو پروانه جداگانه، پروانه واحدی با نام "ارائه خدمات عمومی دسترسی از طریق ارتباطات ماهواره‌ای(Public Satellite Access Provider: PSAP)" به متقاضیان واجد شرایط اعطا نماید. اپراتورهای جدید مجاز به ارائه خدمات مبتنی بر ارتباطات ماهواره ای مشتمل بر تلفن ماهواره ای، پیامک، اینترنت همراه، انتقال داده، دورنگار و اینترنت در کشور به پایانه های ماهواره ای ثابت و یا متحرک مشترکین طرف قرارداد به صورت نقطه به نقطه و یا نقطه به چند نقطه خواهند بود.

دریافت فایل نظرسنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL