28 فروردين 1396 15:38:10
اطلاعیه لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

"اطلاعیه لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
به روش فشرده شماره 44/س/95"

تحت عنوان " بیمه تجهیزات رادیوئی"

پیرو انتشار آگهی مورخ 96.1.26  و 96.1.27  مناقصه شماره 44 س/95 با موضوع " بیمه تجهیزات رادیویی" بدینوسیله ، لغو مناقصه صدرالاشاره اعلام می گردد.


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL