28 اسفند 1395 14:59:26
به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف

بسمه تعالی

 

به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف

 به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )"

 ( اصلاحیه شماره یک )

 

باسلام واحترام

ضمن تشکر از حضور در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )" ، نظر آن کلیه مناقصه گران  را به تغییر در برنامه زمان بندی مناقصه، به شرح ذیل جلب می نماید.

 

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی

تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 96/02/03

 

     

توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

 

لازم به ذکر است متن اصلاحیه و مندرجات آن در سایت WWW.CRA.IR  درج گردیده است .

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL