12 ارديبهشت 1396 10:6:20
آگهی شماره 05/ق/۹5

بسمه تعالی

آگهی شماره 05/ق/۹5
دعوت از پیمانکاران (حقوقی) واجد شرایط جهت انجام پروژه
"نظارت بر عملیات ایجاد و احداث سایت های پایش رادیوئی"

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال در نظر دارد پروژه "نظارت بر عملیات ایجاد و احداث سایت های پایش رادیوئی در شهرستان های شاهرود، سمنان، ورامین، نوشهر، آمل، بابل، هشتگرد و شهریار" خود را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا داوطلبان می توانند در صورت تمایل از تاریخ 96.02.12 لغایت 96.02.18 در ساعات اداری به جز روزهای تعطیل به اداره توسعه مدیریت و امور منابع منطقه به نشانی: تهران- سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی نبش خیابان سهند طبقه اول اتاق 101 مراجعه و نسبت به اخذ فرم استعلام بها و مشخصات فنی مربوطه اقدام نمایند.

تلفن تماس واحد مالی : 88534925
تلفن تماس واحد فنی: 88534926    09123146089    

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL