11 اسفند 1395 14:21:10
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 38/س/95

بسمه تعالی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 38/س/95
پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت، به شرح ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط دارای گواهی صلاحیت رتبه یک در زمینه "تولید و پشتیبانی نرم افزاری سفارش مشتری" از شورای عالی انفورماتیک کشور یا گواهی صلاحیت رتبه یک در رشته"ارتباطات"از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشند واگذار نماید. چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد مناقصه را به نام گروه مشارکت مدنی (کنسرسیوم) در حال تشکیل خریداری نمایند.
تبصره1: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای قرارداد مشارکت به صورت کنسرسیوم با سه اپراتورهای فعال (همراه اول- ایرانسل و رایتل) با ارائه مدارک قرارداد مشارکتی ثبت شده در یکی از دفترخانه اسناد رسمی را داشته باشند و عضو پیشرو می بایست دارای گواهی نامه مورد تایید باشد.
تبصره2: شرکتهای دارای پروانه از سازمان امکان شرکت در مناقصه با شرط قرارداد مشارکت به صورت کنسرسیوم با سه اپراتورهای فعال (همراه اول- ایرانسل و رایتل ) را دارند.
تبصره 3: شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه و هرگونه شرکت وابسته به آنها حق شرکت در مناقصه را ندارند و درصورت احراز این موضوع در هر مرحله از قرارداد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد.
تبصره4: پیمانکار می بایست دارای تجربه موفق پیاده سازی شده با موضوع پروژه را داشته باشد و مستندات و تاییدیه های مربوطه (تاییدیه از رگولاتوری و یا وزارت ICTکشور مربوطه ) آن را پیوست ارزیابی فنی و بازرگانی نماید.
داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند، پس از نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 500.000 ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز (سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصل فیش واریزی) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (حتما به صورت حضوری در بانک مزبور) به نشانی اینترنتی www.cra.ir زیر پورتال مناقصات (خدمات الکترونیک، آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی(خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهیدقندی، ورودی هفده وزارتخانه ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبقه اول، اداره خرید و قراردادها، شماره اتاق 106.1) مراجعه و پس از تسلیم رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد. بدیهی است ارائه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکت "ب" الزامی است.
1. تاریخ شروع فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 95/12/11
2. تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهار شنبه مورخ 95/12/18
3. میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 12/886/400/091 ریال
4. تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی و پاکت های پیشنهاد : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/01/16
آگهی در سایت http://iets.mporg.ir جهت اطلاع نیز قرارگرفته است ، ولی اسناد صرفا باید پس از واریز فیش از سایت www.cra.ir دریافت شود.
نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662529 - 021 و 89662526 - 021- فاکس:88466656 – 021
تلفن تماس واحد فنی: 89661801 - 021 و89661802 -021 و 89661807 - 021
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL