نظرخواهی تخصصی

فراخوان اخذ مشاوره عمومی(نظرسنجی کمیسیون تخصصی) برای مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ­ای در جمهوری اسلامی ­ایران (Landing Right)

کد خبر: 31921

يكشنبه 24 دي 1396

با استناد به خلاء وجود مقررات قابل اعمال بر ارائه کنندگان خدمات بخش فضایی و مطالبات از سوی چندین شبکه ماهواره ای در خصوص مقررات این حوزه، سازمان با آگاهی از مطالبات فوق با درنظرگیری مقررات مشابه سایر دولت ها و ارزیابی بازار خدمات ماهواره ای در کشور و پس از مذاکره با تعدادی از شبکه های ماهواره ای، پیشنویس مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران (Landing Right) را تدوین نموده است. دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهواره ای صادر شده از سوی یک کشور خارجی عضو ITU، پس از احراز شرایط تعیین شده در این مقررات و اخذ اجازه ارائه خدمات مشابه از سازمان مجاز به ارائه خدمات ارتباطات ماهواره ای با هدف کسب درآمد (تجاری) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشند.

دریافت فایل نظرسنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL