نظرخواهی تخصصی

آیین نامه تائیدنمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

کد خبر: 32011

يكشنبه 17 تير 1397

آیین نامه تائید نمونه
تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد سازمان را در خصوص بازنگری مصوبه شماره 53 مورخ 87/09/10 با موضوع "آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات" که در راستای اجرای بند "ل" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "اعمال استانداردها، ضوابط ونظامهای کنترل کیفی و تأییدنمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور" تدوین شده بود، مورد بررسی قرار داد و با هدف حصول اطمینان از سازگاری و انطباق تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات با استانداردها و الزامات فنی ملی و بین المللی به گونه ای که ضمن حفظ سلامت و ایمنی در استفاده و کار با تجهیزات، بر عدم ایجاد اختلال آن تجهیزات در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات و یا تجهیزات ارتباطی دیگر اطمینان حاصل شود و از سویی دیگر شفاف سازی، تسهیل و روان سازی هرچه بیشتر در فرآیندهای آزمون سازگاری تجهیزات با استانداردهای مربوطه و صدور گواهی تأیید نمونه محقق شود؛  مصوبه به شرح ذیل را تصویب و جایگزین مصوبه فوق الذکر نمود.

خواهشمند است جهت ارسال نظرات و همچنین پاسخ به سوالات نظرسنجی (انتهای فایل آیین نامه) از آدرس ایمیل jamshidnejad@cra.ir استفاده نمایید.

دریافت فایل آیین نامه

 

.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL