عضویت نماینده بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کد خبر: 21819

دوشنبه 27 شهريور 1396

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی ناصرعلی سعادت را به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، ناصرعلی سعادت در حال حاضر رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است و به منظور بهره‌گیری از دیدگاهها و نظرات کارشناسی بخش خصوصی به عنوان عضو صاحب‌نظر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب شده است.
براساس ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عضویت وزیر ارتباطات به عنوان رئیس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به عنوان دبیر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر صاحبنظر مرتبط در حوزه ICT با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران تشکیل می‌شود.
همچنین با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست دو نفر صاحبنظر حوزه پستی نیز باید به عنوان عضو صاحب‌نظر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حضور داشته باشند.
براساس این گزارش با انتصاب ناصرعلی سعادت، نماینده‌ای از بخش خصوصی فعال در حوزه ICT در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حضور می‌یابد.

 
 

نظری ثبت نشده است
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL