30 فروردين 1396 12:20:38
اجرای سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی

"اطلاعیه شماره دو"
کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش نیمه فشرده شماره 34/س/95
با موضوع"اجرای سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی"

متعاقب اطلاع رسانی بعمل آمده بدینوسیله زمان و محل تشکیل جلسه به منظور شفاف سازی شرح خدمات درخواستی سازمان(صرفاً مربوط به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پروژه) با موضوع مناقصه صدرالاشاره روز  چهار شنبه مورخ 96.1.30  از ساعت 14 در سالن شماره 1 واقع در طبقه 12 سازمان به آدرس: خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – ورودی 17 اعلام می گردد. توضیح اینکه در صورت تمایل به شرکت با  ارایه معرفی نامه معتبر و کتبی ( حداکثر یک نفر کارشناس فنی حرفه ای و مطلع و تام الاختیار ) در جلسه مزبور حضور بهم رسانند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL