نظرخواهی تخصصی

فراخوان اخذ مشاوره عمومی درخصوص بازنگری شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات موضوع مصوبه 1-226

کد خبر: 31925

دوشنبه 25 دي 1396

وفق بند ب ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاه های اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشند.
بر این اساس و با توجه به ایجاد شبکه‌های ارتباطی مستقل توسط برخی از دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی و امکان ارائه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در ایجاد شبکه‌های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه‌های ایجاد شده و همچنین در جهت هم‌افزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکه‌های زیرساختی، برابر نیاز کشور بازنگری و اصلاح مصوبه 1-226 در دستور کار سازمان و کمیسیون قرار گرفت.
پس از تهیه و بررسی پیشنهاد اصلاحی در جلسات کمیسیون تخصصی، این سازمان بر آن شد تا با اشتراک گذاری پیش نویس "شرایط و ضوابط ایجاد، توسعه و ارائه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی مازاد از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی" و تصمیمات مقرر در کمیسیون تخصصی (ذیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)، نقطه نظرات بخش، متخصصین و صاحبنظران این حوزه را دریافت نماید، تا با دریافت تمامی نظرات، امکان تصمیم‌سازی هرچه بهتر از این مسیر، میسر گردد.

دریافت فایل نظرسنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL