نظرخواهی تخصصی

فراخوان اخذ مشاوره عمومی در خصوص بازنگری مقررات و ضوابط فنی استفاده از تقویت کننده درون ساختمانی سیگنال رادیویی شبکه تلفن همراه و ضوابط فنی تقویت کننده های خانگی سیگنال رادیویی پخش همگانی

کد خبر: 31946

چهارشنبه 2 اسفند 1396

از آنجا که عموماً طراحی رادیویی شبکه­ های تلفن همراه با هدف دستیابی به کیفیت مطلوب در معابر و فضاهای باز صورت می­ پذیرد، سطح سیگنال دریافتی در محیط داخلی ساختمان­ ها، داخل سالن­ های محصور میان دیوارهای متراکم، تونل­ ها، طبقات منفی و حتی طبقات فوقانی برای داشتن تجربه یک ارتباط مناسب کافی نمی­باشد. در چنین مواردی سیگنال رسانی مجدد به این محیط­ ها به یکی از دو روش ایجاد سلول­ های ارتباطی درون ساختمانی یا تقویت سیگنال رادیویی برون ساختمانی و بازپخش آن ممکن است. درصورت عدم هماهنگی فنی پوشش­ های درون ساختمانی ایجاد شده به شیوه فوق با پوشش موجود در بیرون از ساختمان­ها، امکان ایجاد تداخل درون سلولی در شبکه­ های تلفن همراه وجود داشته و باعث افت کیفیت و بی­ نظمی در طراحی رادیویی شبکه­ های تلفن همراه می­شود. همچنین عدم رعایت نکات فنی و اصول بهره­ برداری در مورد تقویت کننده ­های سیگنال پخش همگانی برنامه­ های تلویزیونی در محل گیرنده، منجر به کاهش کیفیت دریافت شده و ممکن است موجب متأثر شدن گیرنده­ های تلویزیونی مجاور نیز شود.

از این رو مقررات و ضوابط فنی استفاده از تقویت کننده درون ساختمانی سیگنال رادیویی شبکه تلفن همراه و ضوابط فنی تقویت کننده ­های خانگی سیگنال رادیویی پخش همگانی در راستای پاسخگویی به نیاز موجود در جامعه برای استفاده از تقویت­ کننده ­های سیگنال رادیویی با هدف افزایش سطح توان سیگنال دریافتی و پوشش رادیویی تدوین شده است. عدم رعایت مشخصات فنی و دستورالعمل بهره ­برداری از دستگاه­ های مذکور، باعث ایجاد تداخل ناخواسته بر روی سرویس­ های رادیویی دیگر شده و منجر به کاهش کیفیت ارتباط گردد. 

دریافت فایل نظرسنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL