پاسخ به پرسشها
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 38/س/95 پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت مورخ 24/12/1395

چهارشنبه 25 اسفند 1395

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده
30/ س/95 " واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری، پشتیبانی و خدمات عمومی" 31/ س/95 " واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی" 32/ س/95 " انجام راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و آسانسورهای ساختمان ستاد و ساختمان هویزه" 40/ س/95 " تامین ایاب و ذهاب ستاد و منطقه شمال"

چهارشنبه 18 اسفند 1395

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL