ماده ۴0 ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹8 اشعار می دارد: 
“ کلیه دستگاههای اجرایی که در سال ۱۳۹8 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند”

 

ماده 45 ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 اشعار می دارد:
“ کلیه دستگاههای اجرایی که در سال 1397 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند”

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL