براساس مصوبه های شماره 101 مورخ 1389/9/28(CRC-FX-1389-0101-1)  و شماره 105 مورخ 1389/11/24(CRC-FX-1389-0105-1) و شماره 3 جلسه شماره 238 مورخ 1395/04/20 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده پروانه بر اساس موضوع پروانه می تواند نسبت به ارائه سرویس های ذیل به مشترکین خود اقدام کند:
• سرویس صوت داخلی؛
• شبکه خصوصی مجازی (VPN (Virtual Private Network؛
• خدمات اینترانت و اینترنت؛
• سرویس ویدئو کنفرانس؛
• برگزاری آموزش های مجازی(الکترونیکی)؛
• خدمات اتصال به شبکه های بین المللی علمی؛
• خدمات مرکز داده؛
سایر سرویس ها در شبکه موضوع پروانه با موافقت کمیسیون و شرایط ذیل قابل ارائه می باشد:

الف- رعایت شرایط و ضوابط هر سرویس بر اساس مقررات جاری کشور؛
ب- دریافت مجوزهای تکمیلی برای سرویس هایی که نیازمند اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط می باشند.
مدت اعتبار پروانه 5 سال شمسی از تاریخ صدور و 5 سال شمسی از تاریخ تمدید است.
در حال حاضر، این پروانه صادر نمی شود.

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL