در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ (CRA-MO-1392-0167-8) و شماره 1 جلسه شماره 270 مورخ 1396/11/5 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ( CRC-MO-1396-0001-270)و به منظور ضابطه مند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکت های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطاء می نماید.
دارنده مجوز بر اساس خدمات موضوع مجوز می تواند نسبت به فروش سیم کارت های خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارایه خدمات پشتیبانی و اطلاع رسانی مربوط طبق مفاد مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون (CRA-MO-1392-0167-8) اقدام نماید. مدت اعتبار مجوز، دو (2) سال شمسی از تاریخ صدور است.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیر الکترونیکی ارائه می شود.
گردش کار:
1. دریافت درخواست متقاضیان به همراه مدارک مربوطه؛
2. بررسی مدارک متقاضیان دریافت مجوز فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در کشور؛
3. انجام استعلام های صلاحیت حفاظتی؛
4. دریافت پاسخ استعلام انجام شده؛
5. درخواست پرداخت مبلغ حق امتیاز و ارائه ضمانتنامه بانکی مربوطه جهت تضمین حسن انجام تعهدات؛
6. پرداخت مبلغ اولیه حق امتیاز صدور پروانه و سپردن ضمانتنامه به میزان تعیین شده توسط متقاضی؛
7. صدور مجوز فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در کشور.

نمودار "فرآیند صدور پروانه/ مجوز سرویس های ارتباطات ثابت و سیار"
نمودار "فرآیند تمدید پروانه/ مجوز سرویس های ارتباطات ثابت و سیار"
نمودار "فرآیند لغو پروانه/ مجوز سرویس های ارتباطات ثابت و سیار"


 

 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه تقاضا به شرح ذیل می باشد :
1- درخواست رسمی متقاضی جهت صدور مجوز (فرم شماره CRA-FRM007
2- تصویر برابر با اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
3- تصویر برابر با اصل شده روزنامه رسمی و یا نامه سازمان ثبت اسناد؛
4- فرم تکمیل شده مشخصات سهامداران به تعداد سهامداران (فرم شماره CRA-FRM008
5- دو نسخه تصویر برابر با اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
6- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
7- فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دو نسخه (فرم شماره CRA-FRM006
8- چهار قطعه عکس رنگی 4*3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (2 قطعه از آنها روی فرم های مشخصات فردی الصاق شود)؛
9- "ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در کشور"(CRA-MO-1392-0167-8) و "اصلاحیه آن" (CRC-MO-1396-0001-270)  که در ذیل تمام صفحات آنها، عبارت "خوانده شد و مورد قبول قرار گرفت" توسط متقاضی نوشته و به امضاء صاحبان امضاء مجاز خود رسانده و مهر شده باشد؛
10- ارائه مستندات موافقت ارائه کننده اصلی یا نمایندگی اعطا شده از سوی ارائه کننده اصلی که به تایید رگولاتوری کشور مربوطه ودر نهایت تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مبنی بر اصالت تاییدیه رگولاتوری و ارائه کننده اصلی به همراه ترجمه رسمی مستندات مذکور و تضمین و تعهد ارائه کننده اصلی درخصوص عدم پوشش رادیویی در چارچوب مقررات ITU گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعطاء اجازه فعالیت مشابه به اپراتورهای متقاضی کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور خود.  
11- اصل فیش بانکی پرداخت مبلغ اولیه حق الامتیاز صدور مجوز به مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال (پس از اعلام سازمان)؛
12- ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به مبلغ دویست میلیون (200،000،000) ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار مجوز و معتبر برای تمام طول مدت اعتبار مجوز (پس از اعلام سازمان).


 

 

هزینه ارائه این خدمت شامل موارد ذیل می باشد:
- مبلغ حق امتیاز صدور مجوز
مبلغ حق امتیاز صدور مجوز، پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد که کل مبلغ در زمان صدور مجوز باید توسط متقاضی به سازمان پرداخت شود.
- ضمانت نامه
دارنده مجوز باید قبل از صدور مجوز به منظور اطمینان سازمان از حسن انجام تعهدات و جبران خسارت احتمالی ناشی از تخلف از مفاد ضوابط و دستورالعمل و جبران خسارت احتمالی مشترکین، ضمانت نامه بانکی به میزان دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار مجوز و معتبر برای تمام مدت اعتبار مجوز به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات نزد سازمان بسپارد.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری الکترونیکی سایت بانک ملی ایران اقدام نمایند. 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL