نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیر الکترونیکی ارائه می شود.

نمودار " فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات "ورود، خرید و فروش" /"تولید و فروش" تجهیزات رادیویی"
نمودار " فرآیند تمدید پروانه ارائه خدمات "ورود، خرید و فروش" /"تولید و فروش" تجهیزات رادیویی"
نمودار " فرآیند لغو پروانه ارائه خدمات "ورود، خرید و فروش" /"تولید و فروش" تجهیزات رادیویی"

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL