نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیرالکترونیکی ارائه می شود.

نمودار " فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی"

 

هزینه:
سازمان پس از بررسی مدارک، اخذ تاییدیه استعلام های لازم و انجام مصاحبه کارشناس فنی، در صورت پذیرفته شدن متقاضی، اقدام به صدور موافقت اصولی و تخصیص مهلت حداکثر دو ماهه برای تسلیم ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال جهت تضمین حسن انجام تعهدات خواهد نمود.
مدت زمان ارائه خدمات:
یک تا شش ماه متناسب با زمان دریافت پاسخ استعلام و پایان مصاحبه فنی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL