سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشـور در اجرای پروژه ها و به منظور استفاده بهینه از طیف امواج رادیویی و ساماندهی حجم زیاد تقاضاهای استفاده از طیف و برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی مبتنی بر تحلیل فنی و استفاده از توانایی های موجود در بخش خصوصی در ارتباط با طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی و بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 1394/8/14 (CRA-RC-1391-0152-4) از شرکت های واجد شرایط دریافت پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه  های ارتباطات رادیویی دعوت می کند پس از مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی و شرایط مندرج در آن، نسبت به ارسال درخواست و مدارک لازم به پست الکترونیکی سازمان به نشانی RLicensing@cra.ir اقدام کنند.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیرالکترونیکی ارائه می شود.

1. متقاضی دریافت پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی، درخواست کتبی را بهمراه مدارک لازم به سازمان ارسال می نماید؛
2. سازمان پس از بررسی مدارک و در صورت عدم نقض در آن ها، صلاحیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را استعلام می نماید؛
3. سازمان با کارشناس فنی مصاحبه می نماید؛
4. پس از تایید صلاحیت و تایید توان فنی کارشناس فنی، تعهد نامه و ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ یکصد هزار ریال از متقاضی درخواست می شود؛
5. پس از تایید ضمانت نامه بانکی پروانه مربوطه را با مدت اعتبار سه ساله صادر می شود.

دارنده پروانه باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نماید. در غیر این صورت سازمان مسوولیت و تعهدی مبنی بر تمدید پروانه نخواهد داشت.
پس از سپری شدن دوره سه ساله پس از صدور هر پروانه، در صورتی که موجبی ( عدم تغییرات در اعضای هیئت مدیره شرکت و مدیر عامل/ عدم تغییر در مفاد اساسنامه/ غیره) برای عدم تمدید پروانه نباشد، اعتبار پروانه برای یک دوره سه ساله دیگر به درخواست متقاضی، با لحاظ نمودن شرایط احتمالی جدید و به دفعات قابل تمدید خواهد بود.
عقد قرارداد تعهدات مشاوره ای دارنده پروانه باید در دوره اعتبار پروانه اعطائی باشد و حداکثر تا شش ماه پس از پایان اعتبار پروانه می تواند ادامه داشته باشد.

الف) اعلام درخواست لغو توسط دارنده پروانه؛
ب‌) چنانچه دارنده پروانه مشمول یکی از موارد زیر باشد، سازمان پس از اعطای مهلت دو هفته ای برای ارائه دلایل برائت، در صورت عدم پذیرش، نسبت به لغو پروانه مبادرت خواهد کرد.
- مشمول بند 7-7 دستوالعمل ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی (عدم ترمیم ضمانت نامه ظرف مدت پنج روز کاری در صورت برداشت سازمان از محل ضمانت نامه)شود یا
- مشمول بند 10-1 دستورالعمل مذکور (عدم رفع تخلف، در مهلت تعیین شده ی حداکثر یک ماهه) شود یا
- برای بار دوم مشمول بند 10-3 دستورالعمل مذکور (کاهش مدت اعتبار پروانه) شود یا
- در عمل به بندهای 4-2، 4-5 و 4-10 دستورالعمل مذکور (نقل و انتقال پروانه یا حقوق ناشی از آن به غیر، بدون اجازه کتبی سازمان، تغییر در مفاد اساسنامه بدون اعلام قبلی به سازمان و اخذ تاییدیه و مغایرت تغییرات اساسنامه با مفاد دستورالعمل مذکور، افشای اطلاعات سازمان و مشتریان بدون حکم مراجع ذیصلاح ) مرتکب تخلف شود،
شخص حقوقی لغو پروانه شده موظف است بر اساس مفاد بند 4-12 دستورالعمل مذکورنسبت به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان موجود (تعیین تکلیف و تسویه حساب با مشتریان/ انتقال تکالیف و تعهدات خود در قبال مشتریان موجود به سایر دارندگان پروانه مشابه/ فسخ قرارداد مطابق با مفاد قرارداد و ارائه اصل صورتجلسه فسخ قرارداد به سازمان) عمل کند
در موارد انصراف، لغو و یا اتمام مدت اعتبار پروانه، آزاد سازی ضمانت نامه شش ماه پس از پایان مهلت تعیین شده در بند 4-12 دستورالعمل انجام خواهد شد. ظرف این مدت سازمان مجاز به استیفای تعهدات انجام نشده دارنده پروانه از محل ضمانت نامه است.

نمودار " فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی"

 

هزینه:
سازمان پس از بررسی مدارک، اخذ تاییدیه استعلام های لازم و انجام مصاحبه کارشناس فنی، در صورت پذیرفته شدن متقاضی، اقدام به صدور موافقت اصولی و تخصیص مهلت حداکثر دو ماهه برای تسلیم ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال جهت تضمین حسن انجام تعهدات خواهد نمود.
مدت زمان ارائه خدمات:
یک تا شش ماه متناسب با زمان دریافت پاسخ استعلام و پایان مصاحبه فنی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL