براساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 مورخ 1393/12/24 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-FX-1393-0211-1)، دارنده پروانه بر اساس موضوع پروانه می تواند نسبت به ارایه هر گونه خدمات ارتباطی، انتقال داده و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده به مشترک بر بستر شبکه اپراتور دارای شبکه فیزیکی ارتباطات ثابت در تمام یا بخشی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. مدت اعتبار پروانه 5 سال شمسی از تاریخ صدور است.

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیر الکترونیکی ارایه می شود.

فرآیند صدور پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (.Servco)

 

مدارک مورد نیاز (صدور، تمدید، تغییر و …) عبارتند از:
الف) مدارک و مستندات اولیه جهت بررسی احراز شرایط صدور پروانه:
1. اطلاعات و اسناد لازم مبنی بر احصاء شرایط بندهای 3-1-1 و 3-1-2 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 211 مورخ 1393/12/24 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-FX-1393-0211-1)؛
2. ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه مطابق با بند 3-1-5 مصوبه مذکور؛
3. اطلاعات و توضیحات لازم در خصوص نحوه رعایت بند 8-1 مصوبه مذکور؛
4. تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛
5. تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛
6. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛
7. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
8. تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
9. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات مربوط به شرکت هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان سهامداران آن شرکت تلقی می گردند؛
10. چهار قطعه عکس رنگی 4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
11. فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (CRA-FRM006) در دو نسخه؛
12. فرم تکمیل شده مشخصات شرکت (CRA-FRM009
13. فرم تکمیل شده سهامداران شرکت (CRA-FRM008) به تعداد سهامداران؛
14. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛
15. آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات.
ب) مدارک تکمیلی برای حائزین شرایط:
1. مبلغ حق امتیاز صدور پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت با استناد به بند 12-1 مصوبه فوق الاشاره، بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال می باشد که 20% آن در زمان صدور پروانه و مابقی آن در اقساط مساوی در ابتدای هر سال قراردادی از سال دوم به بعد سالانه به میزان 20% مبلغ حق امتیاز اخذ می شود.
تذکر: در صورت دارا بودن شرایط لازم جهت بهره مندی از تخفیف حق امتیاز پروانه مطابق ماده 21 مصوبه، پس از ارایه اطلاعات و اسناد لازم و مثبته از سوی شرکت، مبلغ حق امتیاز صدور پروانه با لحاظ نمودن تخفیفات محاسبه و متعاقبا اعلام خواهد شد.
2. ضمانتنامه به ازاء مابقی حق امتیاز و اقساط باقی مانده قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط.
3. ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ 3 (سه) میلیارد ریال به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط، موضوع تبصره 2 بند 12-1 مصوبه.

 

هزینه ارایه این خدمت شامل موارد ذیل می باشد:
۱- مبالغ سالانه
۱-۱ مبلغ پرداختی بابت حق استفاده از ظرفیت شماره گذاری
دارنده پروانه در صورت استفاده از ظرفیت شماره گذاری باید بر اساس تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن حق استفاده از ظرفیت شماره گذاری تخصیص داده شده را پرداخت کند.
۱-۲ تسهیم درآمد
۱-۲-۱ مبلغ تسهیم درآمد و نحوه پرداخت آن
دارنده پروانه موظف است سه درصد (۳%) از درآمد ناخالص سالیانه خود را که به تایید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در انتهای هر سال قراردادی با هماهنگی سازمان به حساب خزانه پرداخت کند.
۱-۲-۲ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد و نحوه پرداخت آن
مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال اول، هفتصد میلیون (۷۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال است و برای سال های آتی و تا پایان اعتبار پروانه، این مبلغ سالیانه به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
درصورتی که مبلغ تضمین شده بیشتر از مبلغ تسهیم درآمد باشد، باقیمانده آن باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال قراردادی از طریق سازمان وصول و به حساب خزانه پرداخت شود.
۲- مبالغ مستقل و ضمانت نامه ها
۲-۱ مبلغ حق امتیاز صدور پروانه
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه بیست میلیارد (۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد که ۲۰% آن در زمان صدور پروانه و مابقی در اقساط مساوی در ابتدای هر سال قراردادی از سال دوم به بعد، سالانه به میزان ۲۰% مبلغ حق امتیاز اخذ می شود.
۲-۲ ضمانتنامه ها
۲-۲-۱ دارنده پروانه به منظور اطمینان سازمان از حسن انجام تعهدات جهت تضمین پرداخت حق السهم حاصل از تسهیم درآمد سالیانه خدمات موضوع پروانه و پوشش جرایم ناشی از تخلفات احتمالی، یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان سه میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان تسلیم می نماید.
۲-۲-۲ دارنده پروانه موظف است به ازای مابقی حق امتیاز و اقساط باقیمانده، ضمانتنامه حق امتیاز نزد سازمان ارائه کند که در ازای پرداخت هر یک از اقساط ضمانتنامه معادل آن آزاد خواهد شد.
۳- سایر مبالغ
دارنده پروانه باید کلیه هزینه‌ها، کمک ها و مخارج دیگری را که در هر زمان طبق مقررات و قوانین جاری کشور لازم التادیه بوده و یا لازم التادیه می شود را به سازمان بپردازد.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند. 

 

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL