بر اساس بند "ک" و "ل" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین استانداردهای ملی حوزه ICT و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط و تایید نمونه تجهیزات این حوزه، دو وظیفه از وظایف هفده‌گانه این وزارتخانه می‌باشد که بر اساس بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این دو وظیفه به سازمان محول شده است. بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده رسمی و منعکس کننده نظرات این وزارتخانه، در زمینه تدوین استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
در این راستا نیازسنجی، اولویت‌بندی و تهیه پیش‌نویس استاندارد های ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (پست و مخابرات)، پیشنهاد و ارجاع آن به سازمان ملی استاندارد ایران و ترویج این استانداردها، بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده است که این وظیفه در سازمان بر اساس شرح وظایف مصوب، بر عهده اداره کل استاندارد و تایید نمونه در زیر مجموعه معاونت امور رادیویی می باشد.
با توجه به موارد مذکور اداره کل استاندارد و تایید نمونه سازمان در راستای تحقق شاخص‌های خود و تدوین استانداردهای ملی حوزه ICT، استانداردهای مورد نظر را پس از دریافت نظرات و پیشنهادات از حوزه‌های ذیربط، بررسی و اولویت بندی نموده و پس از نهایی‌سازی موضوعات مورد نظر، آنها را در قالب پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی به مشاور واجد شرایط که سوابق فنی و تخصصی لازم و مرتبط را داشته باشند واگذار می نماید.
هدف از تدوین و برون سپاری استانداردهای حوزه ICT
- افزایش و ارتقاء سطح علمی و فنی در سطح سازمانی و حتی ملی در حوزه ICT با تدوین و بومی‌سازی استانداردهای مورد نظر از طریق سازمان تخصصی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- مشارکت و همکاری سازمان‌های ذینفع در این پروژه با تدوین و بومی‌سازی استانداردهای حوزه ICT
- ترویج فرهنگ استفاده از استاندارد در سطح ملی در حوزه ICT
- ایجاد معیارهای صریح برای تدوین استانداردهای ملی در حوزه ICT
- بومی‌سازی استانداردهای بین المللی و تدوین ملی استانداردهای مورد نظر
- دستیابی به شاخص‌های اختصاصی سازمان در حوزه تدوین استاندارد
- افزایش و ارتقا کیفیت تدوین استانداردهای تخصصی حوزه ICT از طریق نظارت مستقیم بر تدوین آن ها
انواع روش تدوین استانداردهای حوزه ICT
روش تدوین استانداردها با توجه به نیاز سازمان و کاربرد استانداردها و بر اساس روش های تعیین شده در سند " روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران" مشخص می شود.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی انجام می شود.
فرآیند تدوین استانداردها و نحوه درج موضوعات تدوین از طریق پرتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org قابل دسترسی است.
جهت تدوین استانداردهای حوزه ICT مراحل اجرایی ذیل لازم است توسط دبیر تدوین صورت گیرد. ضمنا در خصوص روال اجرایی تدوین استاندارد تمامی مراحل و اقدامات باید مطابق با سند " روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران" انجام شود.
- بررسی، نیازسنجی و تعیین اولویت های تدوین استاندارد در حوزه ICT؛
- شناسایی و تعیین مشاور واجد شرایط به عنوان دبیر تدوین و واگذاری استانداردهای مورد نظر به دبیر مربوط جهت تدوین؛
- ثبت استانداردهای مورد نظر در سامانه سازمان ملی استاندارد ایران؛
- اخذ مصوبه کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد ایران درمورد استانداردها به منظور انجام فرآیند تدوین استانداردها؛
- تامین استانداردهای مرجع و برگزاری کمیسیون اولیه؛
- ترجمه استانداردها و تهیه پیش نویس آنها توسط دبیر تدوین و با نظارت و تایید کارفرما؛
- برگزاری جلسات کمیسیون‌های فنی و تهیه صورتجلسات مربوط؛
- انجام اصلاحات بر روی متن پیش نویس استانداردها بر اساس نظرات اعضا در کمیسیون‌های فنی؛
- برگزاری جلسات کمیسیون‌های نهایی در صورت تایید پیش نویس ها در کمیته های فنی؛
- انجام اصلاحات بر روی متن پیش‌نویس استاندارد بر اساس نظرات اعلام شده در کمیسیون های نهایی؛
- تهیه صورتجلسات، کارنامه پیش نویس‌های نهایی شده و مستندات لازم و ارائه به دفتر تدوین سازمان استاندارد با نظارت و تایید کارفرما؛
- برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران جهت حضور در جلسه کمیته ملی و دفاع از پیش نویس‌های تدوین شده تا تصویب آن‌ها در کمیته ملی؛
- انجام پیگیری های لازم از سازمان ملی استاندارد ایران و دریافت کد ملی برای استانداردهای تدوین شده.
به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی، جناب آقای مهندس عروجی، با شماره تماس 89661326 و آدرس پست الکترونیکی oroojicra.ir به عنوان مسئول مستقیم زیرخدمت معرفی می شوند.

نموار فرآیند پیشنهاد، تدوین و ایجاد استانداردهای حوزه ICT

 

 

تدوین استانداردهای حوزه ICT از طریق شناسایی و واگذاری استانداردها به دبیر واجد شرایط انجام می شود. دبیر تدوین موظف است مطابق با سند "روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران"، مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تدوین استانداردهای مورد نظر اقدام نموده و مستندات و فرم های اشاره شده در سند مذکور را مطابق با روش اجرایی مذکور تهیه و تنظیم و تحویل نماید.
با توجه به موارد مذکور و از آنجا که مرجع رسمی تدوین استاندارد در کشور، سازمان ملی استاندارد ایران می باشد لذا فرآیند ها، مستندات، فرم ها و جداول نیز توسط آن سازمان تهیه و تنظیم شده و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه تدوین و پیشنهاد استانداردهای حوزه ICT را مطابق با روش اجرایی و فرم های تدوین شده توسط آن سازمان بر عهده دارد.
مستندات، فرم ها و جداول مورد نیاز به منظور تدوین استاندارد، در قالب سند مذکور توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تنظیم شده و از طریق پرتال آن سازمان به نشانی www.isiri.org و بخش استانداردهای ملی، قابل دسترسی است.

 

 

هزینه:
تدوین استاندارد در قالب پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی انجام می شود و طی فرآیند شناسایی پیمانکار و برگزاری مناقصات به پیمانکار (مشاور) واجد شرایط واگذار می شود. هزینه تدوین استانداردها با توجه به حجم صفحات ، تعداد جلسات برگزار شده و هزینه های کارشناسی مشخص می گردد و از آنجا که انجام فرآیند تدوین استاندارد برون سپاری شده و به مشاور واگذار می گردد درج هزینه تدوین امکان پذیر نیست. ضمنا این سازمان از طریق شرکت در کمیته های برنامه ریزی، اولیه، فنی، نهایی و ملی سازمان استاندارد در فرآیند تدوین استاندارد مشارکت می نماید.
زمان ارائه خدمت:
زمان کل انجام این خدمت با توجه به تعداد استاندارد ها، صفحات استاندارد و حجم استاندارد متغیر بوده و حداقل 12 و حداکثر می تواند 18 ماه باشد.

 

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL