ITU-R مسئول تعیین مشخصات فنی و آیین نامه های عملیاتی برای دامنه وسیعی از سرویس های بی سیم می باشد. همچنین این بخش نقشی حیاتی در مدیریت طیف فرکانس رادیویی ایفا می‌کند. بخش ارتباطات رادیویی در ایفای نقش خود به عنوان هماهنگ کننده جهانی طیف فرکانس، مقررات رادیویی را تدوین و تصویب می‌نماید، مجموعه‌ای از قوانینی که به عنوان معاهده بین المللی تعهدآور استفاده از طیف فرکانس را توسط تقریبا 40 سرویس مختلف در سراسر جهان اداره می کند. همچنین این بخش از طریق دفتر خود، به عنوان اداره مرکزی ثبت بین المللی فرکانس، ثبت فرکانس را انجام داده و آنها را نگهداری می کند. بعلاوه، ITU-R مسئول انجام هماهنگی هایی است که تضمین می کند ماهواره های ارتباطی، پخش صدا و تصویر و هواشناسی می توانند در دنیایی که فضای آن به شدت درحال پر شدن است، در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، بدون اینکه برای سایر سرویس ها تداخل مضر ایجاد نمایند. در ایفای این نقش، اتحادیه توافقنامه های بین اپراتورها و دولت‌ها را تسهیل کرده و ابزار عملی و سرویس هایی را فراهم می کند که به مدیران طیف فرکانس کمک می‌کند تا کار هر روزه خود را انجام دهند. از آنجا که استفاده و مدیریت جهانی فرکانس ها به همکاری سطح بالای بین المللی نیاز دارد، یکی از وظایف اصلی ITU-R نظارت و تسهیل مذاکرات پیچیده بین دولتی است که به تدوین توافقنامه های قانونی تعهدآور بین کشورهای مستقل نیاز دارد. این توافقنامه ها در مقررات رادیویی و در پلان های منطقه ای برای سرویس های سیار و پخش صدا و تصویر گنجانده می شوند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع رسمی تماس کشور با بخش ارتباطات رادیویی اتحادیه (ITU-R) و سایر مجامع بین‌المللی ذیربط را بر حسب اهمیت موضوع از بدو تاسیس همچنان بر عهده دارد. بخش ارتباطات رادیویی اتحادیه (ITU-R) بر خلاف سایر بخش های اتحادیه بین المللی مخابرات، دارای قوانین لازم الاجرا بوده و می بایست ضمن رصد مداوم و دقیق فعالیت های سایر کشورها، اقدامات قانونی کاملا تخصصی ظرف مهلت های زمانی مقرر و محدود بطور دقیق انجام شود. چارت این گروه مطالعاتی در اینجا قابل مشاهده می باشد.

 

گروه مطالعاتی رادیویی 1 (SG1) به موضوع مدیریت طیف فرکانسی می پردازد. از جمله موارد تحت مطالعه و پژوهش در این گروه می توان به اصول و تکنیک های مدیریت طیف، اصول عمومی به اشتراک گذاری طیف، پایش طیف فرکانس، استراتژی های بلند مدت استفاده از طیف فرکانسی، جنبه های اقتصادی مدیریت ملی طیف فرکانسی وکمک به کشورهای در حال توسعه برای مدیریت هر چه بهتر طیف فرکانسی اشاره کرد.

این گروه مطالعاتی از سه زیرگروه کاری ذیل تشکیل شده است:
الف) زیرگروه کاری WP1A با عنوان تکنیک های مهندسی طیف فرکانسی:
در این زیرگروه کاری به مباحثی همانند روش های مهندسی طیف فرکانسی، انتشار ناخواسته امواج، سطح تحمل امواج ناخواسته در گیرنده ها، جنبه های فنی به اشتراک گذاری طیف، برنامه نویسی برای مهندسی واگذاری طیف فرکانسی، تعاریف فنی، هماهنگی فرکانسی ایستگاه های زمینی و بهروری استفاده از طیف فرکانسی پرداخته می شود.
ب) زیرگروه کاری WP1B با عنوان روش های مدیریت طیف فرکانسی و مباحث اقتصادی مربوطه:
در این زیرگروه کاری به مباحثی مانند اصول مدیریت پهنای باند از جمله استراتژی های اقتصادی، استراتژی های مدیریت طیف، مدیریت طیف در سطح ملی، چارچوب ملی و بین المللی رگولاتوری، روش تخصیص فرکانسی قابل انعطاف و برنامه ریزی بلند مدت جهت مدیریت طیف پرداخته می شود.
ج) زیرگروه کاری WP1C با عنوان پایش طیف فرکانسی:
در این زیرگروه کاری به موضوع روش های پایش طیف از جمله بهبود تکنیک های آشکارسازی استفاده از طیف فرکانسی، تکنیک های اندازه گیری، بازبینی و بررسی ایستگاه های رادیویی، جهت یابی و موقعیت فرستنده های تداخلگر.

 

 

در گروه مطالعاتی رادیویی 3 (SG3) به بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط های یونیزه و غیر یونیزه و مشخصات نویز رادیویی با هدف بهبود عملکرد سیستم های رادیویی پرداخته می شود.

این گروه مطالعاتی از چهار زیرگروه کاری ذیل تشکیل شده است:
الف) زیرگروه کاری WP3J با عنوان اصول انتشار امواج:
این زیرگروه کاری بر روی اطلاعات جامع و مدل های اصلی انتشار امواج در محیط های یونیزه و غیر یونیزه می پردازد. خروجی این زیرگروه کاری به عنوان یک مرجع اصلی برای انجام مطالعات اشتراکی و سازگاری بین کلیه سرویس های زمینی، موبایل ماهواره ای و ... سایر گروه های مطالعاتی در محیط های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. با شناسایی تغییرپذیری محیط انتشار امواج، این زیرگروه کاری مدل ها و قوانین آماری لازم جهت بررسی تغییرپذیری دمایی و فضایی محیط های انتشار امواج ارایه می دهد.
ب) زیرگروه کاری WP3K با عنوان اصول انتشار امواج:
در این زیرگروه کاری به بررسی روش های تخمین انتشار امواج در مسیرهای زمینی پرداخته می شود. از جمله محیط های انتشار مورد بررسی می توان به پخش همگانی زمینی، سیستم های موبایل، سیستم های مخابراتی کوتاه برد داخل و خارج ساختمان و سیستم مخابرات بی سیم تک نقطه به چند نقطه اشاره کرد.
ج) زیرگروه کاری WP3L با عنوان پخش امواج در لایه یونوسفر:
در این زیرگروه کاری به بررسی انتشار امواج الکترومعناطیسی در لایه ی یونوسفر و بررسی بیشینه فرکانس قابل استفاده در این محیط پرداخته می شود. خروجی این زیرگروه کاری توصیه نامه هایی خواهد بود که به صورت ریاضی انتشار امواج را در یونوسفر مدل می کند.
د) زیرگروه کاری WP3M با عنوان انتشار امواج نقطه به نقطه و از زمین به فضا:
این زیرگروه کاری به بررسی انتشار امواج خواسته و ناخواسته در شرایط نقطه به نقطه زمینی و نقطه به نقطه فضایی می پردازد. در مسیرهای زمینی، انتشار مستقیم امواج و انتشار همراه با فیدینگ و تداخل بررسی می-شود. خروجی این گروه مطالعاتی ارایه مدل ها و توزیع های احتمالاتی قطع ارتباط و تلفات انتشار جهت طراحی لینک های زمینی و ماهواره ای است.

 

 

گروه مطالعاتی رادیویی 4 (SG4) به بررسی سیستم ها و شبکه های خدمات ثابت ماهواره ای، خدمات موبایل ماهواره ای، پخش همگانی ماهواره ای و موقعیت یابی ماهواره ای است.

این گروه مطالعاتی از سه زیرگروه کاری ذیل تشکیل شده است:
الف) زیرگروه کاری WP4A با عنوان استفاده بهینه از مدارات فضایی در خدمات ماهواره¬ای ثابت و پخش همگانی:
در این زیرگروه کاری به بررسی استفاده بهینه از مدارات فضایی، مباحث مربوط به هماهنگی فرکانسی و تداخلات سیستم های ثابت و پخش همگانی ماهواره ای پرداخته می شود. خروجی این زیرگروه کاری تاثیر زیادی بر کنفرانس جهانی WRC دارد.
ب) زیرگروه کاری WP4B با عنوان سیستم، واسط (اینترفیس) فضایی و عملکرد در خدمات ثابت ماهواره ای، پخش همگانی و موبایل ماهواره ای:
مطالعات این زیرگروه کاری شامل بررسی عملکرد، میزان در دسترس بودن، تجهیزات اینترفیس های ایستگاه های زمینی و فضایی در خدمات ثابت و متحرک ماهوراه ای و پخش همگانی ماهواره ای است. همچنین این زیرگروه کاری مطالعاتی ویژه ای در مورد خدمات IP محور تحت شبکه های ماهواره ای انجام می دهد. این زیرگروهکاری، همکاری ویژه ای با گروه استانداردسازی ITU-T دارد.
ج) زیرگروه کاری WP4C با عنوان استفاده بهینه از مدارات فضایی در خدمات موبایل و موقعیت یابی ماهواره ای:
هدف مطالعات در این زیرگروه کاری افزایش بهره وری استفاده از مدارات فضایی در سیستم های موبایل ماهواره ای و جهت یابی ماهواره ای است. این مطالعات شامل بررسی حالت های گوناگون تداخل بین این گونه شبکه های ماهواره ای، ارتقای روش های هماهنگی فرکانسی، افزایش کارایی سیستم های موبایل ماهواره ای و موقعیت یابی ماهواره ای در شرایط بحرانی و غیره می باشد.

 

 

گروه مطالعاتی رادیویی 5 (SG5) در مورد سیستم ها و شبکه های ثابت، موبایل، رادیو آماتوری و جهت یابی زمینی بحث و بررسی انجام می دهد.

این گروه مطالعاتی از چهار زیرگروه کاری ذیل تشکیل شده است:
الف) زیرگروه کاری WP5A با عنوان خدمات موبایل زمینی بالای 30 مگاهرتز:
در این زیرگروه کاری به بررسی شبکه های بی سیم بالای 30 مگاهرتز از جمله شبکه های بی سیم دسترسی محلی و شبکه های ثابت (به جز شبکه های سلولار) پرداخته می شود. همچنین این زیرگروه کاری مسئول انجام مطالعات رادیو آماتوری نیز می باشد.
ب) زیرگروه کاری WP5B با عنوان خدمات موبایل دریایی ازجمله سیستم جهانی ایمنی دریایی در مواقع اضطراری و سیستم امنیت جهانی (GMDSS) و سیستم ارتباطات هوانوردی و تعیین موقعیت:
در این زیرگروه کاری به مطالعه مباحث مربوط به خدمات موبایل دریایی از جمله سیستم ارتباط دریایی در مواقع اضطراری (GMDSS) و همچنین سیستم ارتباطات هوانوردی می پردازد. همچنین سیستم های راداری موجود در کشتی ها و هواپیما ها برای تعیین جهت و موقعیت نیز در این گروه مطالعاتی برررسی می شوند.
ج) زیرگروه کاری WP5C با عنوان سیستم های ثابت بی سیم و سیستم های HF در خدمات زمینی موبایل و ثابت:
این زیرگروه کاری سیستم های ثابت بی سیم زمینی و سیستم های HF را از نظر عملکرد، میزان در دسترس بودن، مدیریت تداخل، مشخصات RF و شرایط به اشتراک گذاری طیف در این سیستم ها می پردازد. لازم به ذکر است که سیستم¬های دسترسی ثابت بی سیم با ناحیه تحت پوشش بزرگ در گروه کاری WP5A مورد بررسی قرار می گیرد.
د) زیرگروه کاری WP5D با عنوان سیستم های مخابرات سلولی:
این زیرگروه کاری مسئول بررسی تمامی جوانب شبکه های مخابراتی سلولی از نسل 2، 3، 4 و 5 می باشد.

 

 

گروه مطالعاتی رادیویی 6 (SG6) بر موضوع پخش همگانی از جمله پخش صدا، تصویر، محتوای چند رسانه ای و داده مورد مطالعه قرار می دهد.

این گروه مطالعاتی از سه زیرگروه کاری ذیل تشکیل شده است:
الف) زیرگروه کاری WP6A با عنوان ارسال زمینی سرویس های پخش همگانی:
این زیرگروه کاری به بررسی جنبه های ارسال زمینی سیستم های پخش همگانی از جمله کدینگ کانال این گونه ارتباطات، مدولاسیون مورد استفاده، برنامه فرکانسی جهت استفاده در پخش صدا تصویر و ...، مشخصات آنتن های فرستنده و گیرنده می پردازد.
ب) زیرگروه کاری WP6B با عنوان خدمات پخش همگانی و دسترسی:
این زیرگروه کاری به مطالعه واسط ها (اینترفیس های) فضایی در خط تولید، کدینگ منبع در فرستنده، مباحث مالتی پلکسینگ، لایه دسترسی در شبکه، پایانه های ثابت و متحرک می پردازد. در حقیقت این زیرگروه کاری مسئول مطالعه بر مواردی است که تولید تجهیزات و برنامه ریزی آن ها را با سیستم ارسال پخش همگانی مرتبط می کند.
ج) زیرگروه کاری WP6C با عنوان تولید برنامه و ارزیابی کیفیت ارایه خدمات:
در این زیرگروه کاری به مطالعه کلیه مسائل مربوط به لایه ارایه خدمات در سیستم های پخش همگانی رادیو و تلویزیون و بررسی کیفیت ارایه خدمات در آن ها پرداخته می شود.

 

 

 

در گروه مطالعاتی رادیویی 7 (SG7) به بررسی مسایل مربوط به خدمات رادیویی در حوزه علم و دانش از جمله موارد زیر پرداخته می شود:

  • اکتشافات فضایی؛
  • سیستم های حس از راه دور (فعال و غیر فعال)؛
  • خدمات رادیویی برای کاربردهای فضایی.

این گروه مطالعاتی شامل چهار زیرگروه کاری به شرح ذیل است:
الف) زیرگروه کاری WP7A با عنوان سیگنال های استاندارد زمانی فرکانسی:
این زیرگروه کاری به بررسی ارسال سیگنال های استاندارد زمانی فرکانسی جهت همگام سازی شبکه های زمینی و فضایی می پردازد. این زیرگروه کاری به بررسی ارسال سیگنال های استاندارد زمانی فرکانسی جهت همگام سازی شبکه های زمینی و فضایی می پردازد.
ب) زیرگروه کاری WP7B کاربردهای مخابرات در فضا:
این زیرگروه کاری مسئول مطالعه بر روی ارسال دستورات تلمتری و ترکینگ (TT&C) به ماهواره ها از سمت ایستگاه های زمینی و همچنین مطالعه بر روی ماهواره های اکتشاف فضایی است. این زیرگروه کاری سیستم های ارتباطی سفینه های فضایی (Spacecraft) سرنشین دار و بدون سرنشین را نیز بررسی می کند.
ج) زیرگروه کاری WP7C کاربردهای حسگری از راه دور:
این زیرگروه کاری مسئول مطالعه بر روی جنبه های حسگری از راه دور چه به روش فعال و چه روش غیر فعال در سیستم های ماهواره ای اکتشافی می باشد.
د) زیرگروه کاری WP7D کاربردهای فضایی ارتباطات:
این زیرگروه کاری به بررسی کاربردهای فضایی امواج رادیویی می پردازد. از جمله این موارد می توان به سنسورهای رادیویی جهت اکتشافات در فضا و رادارهای فضایی جهت اکتشاف فواصل بسیار دور اشاره کرد.

 

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL