بر اساس مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-GR-1394-0222-2)، دارنده پروانه می بایست نسبت به ایجاد بستر ارتباطی که امکان ارایه هرگونه خدمت دسترسی رادیویی را مستقل از فناوری، برای دارندگان سایر پروانه های مجاز در چارچوب قرارداد عمده فروشی و قوانین و مقررات جاری کشور فراهم نماید، اقدام کند.
تبصره: خدمات موضوع پروانه می تواند ترابردپذیر باشد. ترابردپذیری خدمت به این معناست که با جابجایی مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه موضوع پروانه، امکان بهره برداری از خدمات مورد نظر برای مشترک امکان پذیر باشد.
در حال حاضر، این پروانه صادر نمی شود.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL