دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان در صورتیکه بر اساس مفاد موافقتنامه پروانه فعالیت صادره و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متقاضی ارائه طرح های تشویقی به مشترکین خود هستند، موظفند تقاضای خود را به سازمان ارائه نمایند.
مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات طی مصوبه جلسه شماره 249 مورخ 1395/10/5 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-GR-1395-0249-1)، تعیین شده است.
لازم است دارندگان پروانه متقاضی ارائه طرح، درخواست رسمی خود را بانضمام فرم درخواست طرح تشویقی (CRA-FRM060) به آدرس تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل سید خندان، ورودی 17، دبیرخانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود.

به منظور ارائه طرح های تشویقی، متقاضی موظف است حداقل دو هفته قبل از اجرای طرح، درخواست خود را به انضمام مدارک مورد نیاز، به سازمان ارسال نماید و پس از بررسی، نظر سازمان به متقاضی اعلام خواهد شد. ارائه طرح و خدمت از سوی اپراتور مشروط به سپری شدن زمان مذکور و عدم دریافت هر گونه نامه رد طرح و یا نامه اصلاحیه طرح از سوی سازمان می باشد.
بر اساس بند 18 مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-GR-1395-0249-1)، دارنده پروانه باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح تشویقی آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را در قالب فرم اطلاعات مورد نیاز در پایان اجرای طرح تشویقی (CRA-FRM061) به سازمان ارسال نماید.

نمودار " فرآیند ارائه درخواست و بررسی طرح های تشویقی دارندگان پروانه"

 

هزینه:
انجام این خدمت از سوی سازمان هزینه ای ندارد.
مدت زمان ارائه خدمت:
نظر سازمان در خصوص طرح تشویقی پیشنهادی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری (دو هفته) به متقاضی اعلام خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL